Kinesisk storby vil lære af dansk ældrepleje

En delegation fra Horsens Kommunes ældrepleje er netop kommet hjem efter et ugelangt besøg i den kinesiske venskabsby Chengdu.

- Kineserne er meget begejstrede for den danske velfærdsmodel - herunder den professionelle måde vi plejer vores ældre på, fortæller Horsens Kommunes sundhedscenterleder Brita Aagaard og ældre- og sundhedschef Tage Carlsen, der deltog i besøget.

Stof til eftertanke
Horsens Kommune var sammen med Viborg Kommune inviteret til at holde oplæg om den danske model for plejehjem.
Og oplægget gav stof til eftertanke hos kineserne, fortæller de to:

- Vi fik lavet en forhåndsaftale om, at vi skal ses igen. Helt konkret vil vi matche medarbejdere/ledere fra Horsens Kommunes ældepleje med medarbejdere/ledere i Chengdu. Planen er at arrangere studiebesøg, hvor vi kan udveksle erfaringer, siger Brita Aagaard og Tage Carlsen.

De understreger, at interessen for den danske ældrepleje vil være en særdeles effektiv døråbner for virksomheder i Horsens til at få en fod inden for på det kinesiske marked. Det gælder for eksempel lokale leverandører af hjemmepleje og ydelser til plejehjemsbeboere, rådgivningsfirmaer og arkitekter i forbindelse med byggeri m.m.
Kineserne ønsker især mere viden om hvordan det sundhedsfaglige personale uddannes og om, hvordan plejehjemmene fungerer i forhold til blandt andet træning, aktivitet og sundhedsfremme.

Horsens Kommune var en af de første kommuner i landet, som viste interesse for at få en venskabsby i Kina. Det officielle venskab mellem Horsens og Chengdu træder i kraft primo 2013.
Chengdu har ca. 10 millioner indbyggere i hele storbyområdet og står over for at skulle bygge 40.000 plejeboliger.

 

Dagens Gossip