KL afviser anklage fra pædagoger om konfliktramt arbejde

Det mener Kommunernes Landsforening (KL) forud for, at Arbejdsretten torsdag klokken 14.30 træder sammen for at tage stilling til, om kommunerne har ret til at bede pædagoger tage sig af tilsyn med elever i klasse, hvor lærerne er fraværende som følge af lockouten.

Ifølge Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) må pædagogerne ikke overtage ansvaret for hele klasser, kun dele af klasserne og kun i samarbejde med en anden lærer.

»Pædagogerne må have glemt, at det at være skolepædagog er en fællesbetegnelse, der dækker over fem-seks forskellige opgaver. Der er nogle skolepædagoger, der underviser i klasserne, og som har eneansvar for undervisningen. Hvordan skulle det give mening, at de kun må føre tilsyn med halvdelen af de elever, som vedkommende i øvrigt er ansat til at undervise,« undrer kontorchef i KL Karsten Thystrup sig over.

Ifølge BUPL er der i 21 kommuner eksempler på, at skoleledere beder pædagoger påtage sig opgaver, som ifølge BUPL er »konfliktramt arbejde«.

Kommunerne er ikke tilfreds med BUPLs eksempler.

»Den måde, pædagogerne har formuleret deres påstande, er meget uklar, og de har heller ingen konkrete eksempler. Pædagogerne må skære deres påstande til, ellers er det ikke en sag for Arbejdsretten, men for en faglig voldgift,« siger Karsten Thystrup.

En faglig voldgiftssag er netop, hvad BUPL frygter, fordi man anser det som en manøvre fra KLs side for at forhale en afgørelse. En afgørelse ved en voldgift kan nemlig tage op til et halvt år.

Karsten Thystrup afviser, at ønsket om at lade en faglig voldgift afgøre sagen skulle være udtryk for, at KL ønsker at trække en afgørelse i sagen i langdrag.

 

Dagens Gossip