Klart nej til læreres betalte fritimer

»Det er KLs suverænt stærkeste kort. Når folk ser på arbejdstid og seniorordninger, opfatter de Danmarks Lærerforening som en privilegeret gruppe. Det kan man klart se af disse målinger. Desuden er de 60-årige i dag en stærkere og sundere gruppe, der er klar til at blive længere tid på arbejdsmarkedet, end tidligere generationer var,« siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

57 procent af danskerne er ifølge en Gallup-undersøgelse imod de ældre læreres nedsatte arbejdstid, mens kun 23 procent støtter den. Blandt forældre til skolebørn vil 62 procent have ordningen afskaffet, mens 20 procent vil bevare den. I både rød og blå blok er der flertal for afskaffelse, dog klart stærkest i blå blok.

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, priser sig lykkelig for, at »overenskomsterne ikke skal til folkeafstemning«. Men hvis ordningen skal afskaffes, kommer det til at koste.

»Det er os, der prioriterer, hvad vi vil bruge midlerne til. Alternativet til dette er, at man skal til at udmønte flere hundrede millioner i ekstraordinære lønstigninger til lærerne, sådan som gymnasielærerne fik,« siger Anders Bondo Christensen til avisen.

Lærerne har ret til 175 timers fri med fuld løn i det skoleår, hvor de fylder 60 år.

Princippet om ekstra frihed blev fastsat ved lov i 1922, da man efter Første Verdenskrig ville friholde de ældre lærere for en generel arbejdstidsforøgelse, der skulle rette op på økonomien.

Da kommunerne og lærerne i 1992 forhandlede om lærernes overgang fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse, blev ordningen ændret fra et nedsat undervisningstimetal til en reduktion af arbejdstiden – ikke blot undervisningstimetallet – på 175 timer. Derved mener Anders Bondo Christensen, at lærerne har forhandlet sig til ordningen.

Men det er KLs chefforhandler, Michael Ziegler (K), ikke så sikker på.

»Det er en ordning, der er indført ved lov og ikke noget, som Lærernes Centralorganisation har forhandlet sig til. Jeg er med på, at ordningen på et tidspunkt er gået fra at være lovgivning til at indgå i en overenskomst. Men man kan stille spørgsmål ved, om de har betalt for ordningen selv, eller om det bare er et gode, som blev indført og så på en eller anden måde har overlevet. Det vil nærmest kræve en arkæologisk udredning, og det må bero på en forhandling, om der skal betales for det eller ej,« siger Michael Ziegler.

Lærernes seniorordning er klart den mest lukrative på det kommunale område, men det er svært for lærerne at forklare, at de skal have mere seniorfrihed end andre mennesker, der kan være udsat for større nedslidning, mener Flemming Ibsen.

»De kan ikke henvise til, at de skulle være udsat for større nedslidning og et hårdere arbejdsmiljø end andre. Deres argumentation står svagt, når man sammenligner med andre grupper, for man kan ikke hævde, at lærerne har det hårdere fysisk og psykisk end så mange andre,« siger han.

Anders Bondo Christensen mener, at andre faggrupper burde have tilsvarende ordninger i takt med, at danskerne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet.

»I de kommende overenskomster kommer andre fagforeninger til at arbejde for at forbedre deres medlemmers muligheder for at blive på arbejdsmarkedet. Der er jo nogle, der skal arbejde til de bliver 69 år,« siger han.

Ifølge KL er der cirka 7.000 lærere på 60 år og derover. Hvis de alle har valgt at få aldersreduktion, og ordningen afskaffes, kan der frigøres flere end én million arbejdstimer.

»De timer kan bruges til gavn for børnene, for eksempel til flere timer,« siger Michael Ziegler.

 

Dagens Gossip