Klub og SFO skal betale længere skoledage

Regeringen vil spare på landets klubtilbud og fritidsordninger for at skaffe penge til den reform af folkeskolen, der skal få børn og unge til at tilbringe mere tid i skolen.

Det fremgår af regeringens udspil til reformen.

"Den sammenhængende skoledag vil desuden indebære færre udgifter til fritidsordninger og klubtilbud, idet børnene vil få mindre behov for at benytte disse ordninger, når skoledagen udvides, og aktiviteter flytter fra fritidstilbuddene over i skolen", skriver regeringen og fortsætter:

"Det vil frigøre midler til et løft af folkeskolen".

Hvor mange penge regeringen konkret regner med at spare på fritidsordningerne, fremgår ikke af udspillet, der er lagt ud på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Regeringen vil øge elevernes tid i folkeskolen markant, så børn i indskolingen fra børnehaveklassen til 3. klasse skal have en 30 timers skoleuge, mens de ældste elever fra 7.- 9. klasse har gå i skole i 37 timer om ugen.

Regeringen vil få enderne til at mødes ved at øge lærernes tid i klasseværelset. Desuden vil regeringen kaste fire milliarder kroner efter reformen gennem især eksisterende puljer, og de penge skal blandt andet bruges på lærernes efteruddannelse.

Men man vil også hente penge på såkaldt regelforenklinger i skolesystemet.

Disse forenklinger indebærer blandt andet, at det fremover skal være lettere at blive fritaget for kristendomsundervisning.

Det sker ved at fjerne det nuværende krav om, at en fritagelse kræver et møde.

Desuden lægger regeringen op til at afskaffe loftet over daglig undervisningstid. Loftet foreslås erstattet af en bestemmelse om, at en skoleuge set over et skoleår i gennemsnit ikke må overskride 40 timer.

 

 

Dagens Gossip