Københavns Kommune kritiseres for kassetækning

Kritikken vækker også bekymring i Undervisningsministeriet.

I dag går unge efter 9. klasse direkte på gymnasium eller erhvervsuddannelse, hvor staten betaler eller særlige forløb på produktionsskoler, praktik eller 10. klasse, hvor kommunen helt eller delvist betaler regningen.

Et notat fra Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning pålægger uddannelses- og ungdomsvejledningen (UU) på ugentlige møder at sikre budgetoverholdelse på de økonomiske rammer for køb af produktionsskolepladser, fordi købet af »pladser på produktionsskolerne har sat den samlede ramme til uddannelsesforberedende tilbud under pres«.

Af notatet fremgår det, at kommunen ændrede praksis på området 1. marts.

Men kommunen må ikke afvise en plads på produktionsskole af sparehensyn, siger juraprofessor Kirsten Ketscher fra Københavns Universitet.

»Det er ulovligt at forringe den enkeltes rettigheder, fordi kommunen hellere vil give et billigere tilbud. På den måde overtræder kommunen vejledningsloven, hvis de ikke giver unge ret til vejledning og tilbud, der matcher evner og inddrager deres interesser, som loven kræver,« siger hun.

Undervisningsministeriet vil nu bede kommunen om en redegørelse.

»Vi har hørt fra forældre til unge, som Københavns Kommune har givet afslag om at kunne komme på produktionsskole. Med det, vi har fået oplyst her, er der grundlag for, at vi retter henvendelse til kommunen for at bede om en redegørelse,« siger kontorchef Jørgen Thorsbjerg Møller til Politiken.

 

Dagens Gossip