Kommission vil have mere natur i Danmark

»Der er brug for en yderligere indsats. De letteste indsatser er gennemført. Derfor er der brug for at tænke nyt,« siger kommissionsformand Jørn Jespersen, der påpeger, at de danske landmænd for tiden har det økonomisk hårdt, hvilket har medført, at der er en lavere teknologisk udvikling på danske landbrug.

»Vi skal tænke i resurser i stedet for affald. Landbrugets restprodukter skal nyttiggøres,« uddyber han.

En af de centrale anbefalinger fra kommissionen er, at der skal laves bindende politiske aftaler om udviklingen af den danske natur. Baggrunden er ifølge kommissionen, at der er for lidt natur i Danmark, og den, der er, er trængt.

Derudover ser kommissionen gerne, at der nedsættes en naturfond med et budget på 300 millioner kroner, der skal udgøres af offentlige midler, private donationer og penge fra nye finansieringskilder.

Regeringen fastslog i deres regeringsgrundlag fra oktober 2011, at der skulle nedsættes »en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.”

I marts 2012 udpegede regeringen de 12 medlemmer af kommissionen, der spænder fra professorer til personer fra det danske erhvervsliv.

Senere torsdag fremlægger miljøminister Ida Auken (SF) og fødevareminister Mette Gjerskov (S) konkrete tiltag på baggrund af kommissionens anbefalinger.

 

Dagens Gossip