Kommuner har »uendelige« sparemuligheder på ældreområdet

»Ældreområdet adskiller sig ved, at det er meget lettere at spare på, fordi det ikke er ret mange ting, der er særligt specificerede i loven. Kommunernes handlemuligheder er i en vis forstand uendelige,« siger Roger Buch.

Ugebrevet A4 kan torsdag fortælle, at udgifterne på ældreområdet stort set ikke har ændret sig, til trods for, at der er kommet 146.760 flere ældre fra 2007 til 2013. Det betyder markant færre penge til hjælp og pleje per ældre borger.

Ifølge ugebrevets analyse brugte 26 kommuner sidste år over 20 procent færre kroner per ældre over 67 år end i 2007. Kommunalforskeren forklarer, at ældreområdet i sammenligning med for eksempel folkeskolen eller børneinstitutioner er kendetegnet ved, at den enkelte kommune har udstrakte handlemuligheder i forhold til spareøvelser.

»Hvis man sammenligner med folkeskolen, så har man nogle minimumstimetal i folkeskolen, man har nogle læreplaner i forhold til, hvad skoleeleverne skal lære, hvilke fag de skal have og så videre. Så der ligger nogle lovgivningsmæssige rammer, der gør det svært at skære ned i folkeskolen. Der er det langt lettere inden for ældreområdet, fordi det hele tiden er en konkret vurdering. Altså et skøn i forhold til den enkelte ældre, for eksempel om man har brug for hjemmehjælp, komme i en ældrebolig eller på ældrecenter,« siger Roger Buch.

Ifølge A4s analyse har kommunerne i gennemsnit afsat 10.851 kroner mindre per ældre end i 2007, når man renser for inflation. Albertslund Kommune topper, hvad angår sparefærdigheder, med hele 42 procent af udgifterne per ældre siden 2007. Og de omfattende spareøvelser begynder at provokere reaktioner.

I maj faldt afgørelsen i en sag, hvor Ældre Sagen lagde sag an mod Køge Kommune, fordi den havde frakendt en borger hjemmehjælp med argumentet om, at der ikke var penge til det. Kommunen vandt, eftersom Højesteret fandt, at Køge var i sin ret til at bruge økonomi som argument for at tage hjemmehjælpen fra borgeren.

 

Dagens Gossip