Kommunerne har det højeste sygefravær

Der er stor forskel på sygefraværet i landets kommuner og i de private virksomheder. Torsdag offentliggjorde Dansk Arbejdsgiverforening sygefraværet i den private sektor i 2012, hvor den gennemsnitlige fuldtidsansatte var sygemeldt i 6,9 arbejdsdage. Det er det laveste sygefravær siden 1994, hvor man begyndte at regne gennemsnittet af sygedagene ud.

Selvom sygefraværet i kommunerne siden 2007 er reduceret år for år, er kommunalt ansatte i gennemsnit syge 11,7 dage om året, 70 procent mere end i den private sektor.

I Kommunernes Landsforening, KL, er man glad for, at kommunerne de sidste seks år har reduceret sygefraværet:

»Det gode er, at der i de seneste år har været et meget markant fokus på sygefraværet i kommunerne, og det er lykkedes at nedbringe det i forhold til, hvad det var omkring kommunalreformen i 2007. Det arbejde skal vi fortsætte med, og målet må også være, at få sygefraværet endnu længere ned, for der er bundet store ressourcer op på sygefravær,« siger Michael Ziegler (K), formand for Løn- og Personaleudvalget i KL og borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Ifølge Ziegler er der flere grunde til, at sygefraværet er højere i kommunerne, blandt andet kønssammensætningen, arbejdets karakter og at kommunerne ansætter flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, end den private sektor.

»Jeg tror faktisk ikke, det kan lade sig gøre at have mere fokus på at nedbringe sygefraværet i kommunerne, end man allerede har. Kommunerne har maksimalt fokus på at nedbringe sygefraværet, og det er også det, man kan se på den faldende kurve,« siger Michael Ziegler.

I den borgerlige tænketank CEPOS har man regnet på, hvor meget der kan spares, hvis kommunerne kan nedbringe deres sygefravær

»Beregningerne viser, at der er et stort uforløst potentiale, hvis den kommunale sektor kan reducere deres sygefravær. Hvis kommunerne kunne reducere sygefraværet til niveauet i den private sektor, ville man årligt kunne spare 4,2 milliarder kroner, hvilket svarer til, at man kunne ansætte 10.800 ekstra personer for samme ressourcer,« siger Mia Amalie Holstein, chefkonsulent i CEPOS.

Selvom kommunerne ikke får sygefraværet helt ned på det privates niveau, er der også er meget at spare, hvis de får sygefraværet ned på det niveau, der er i staten. Kan kommunerne det, kan man spare 3,6 milliarder kroner, hvilket svarer til at man kan ansætte 9.100 ekstra personer for samme ressourcer.

 

Dagens Gossip