Konkurrenceevnen i hastig bedring

Danmarks konkurrenceevne er i hastig bedring. Fra 2000 til 2008 blev den danske konkurrenceevne forværret med voldsomme 25 procent. Det var en uheldig kombination af danske lønninger, der steg mere end udlandets, en langsom vækst i produktiviteten og en stigende kronekurs, der trak konkurrenceevnen i den gale retning. Men siden er det gået hastigt den modsatte vej, så konkurrenceevnen nu er forbedret med mindst ti procent point igen.

Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) tyder tilmed på, at udviklingen fortsætter i den rigtige retning.

Lønningerne steg i hvert fald kun med 1,8 procent i andet kvartal i den private sektor, hvilket er mindre end i Tyskland, hvor lønningerne for tiden stiger med tæt ved fire procent. Det er også mindre end i Sverige, hvor der ifølge de seneste tal har været en lønfremgang på et par procent over det seneste år.

Tyskland og Sverige er Danmarks to største eksportmarkeder, og aftager tilsammen tæt ved 30 procent af dansk eksport, så det er to uhyre vigtige lande at måle sig op mod.Udsigt til reallønsfremgang

Selv om lønnen snegler sig afsted herhjemme, har de fleste danskere udsigt til at få en højere realløn i år.

»Inflationen er nemlig også meget lav og under en procent. Så reallønnen er stigende. Det kan forhåbentlig være med til at sætte lidt mere gang i det private forbrug,« siger Frederik I. Pedersen, der er chefkonsulent hos AE-rådet.

Tore Stramer, der er chefanalytiker hos Nykredit, er enig og siger, at lønningerne stiger mere end forbrugerpriserne.

»Det vil i år sikre danskerne en positiv realløn for første gang siden 2009. Der er udsigt til, at lønvæksten for hele 2013 ender på 1,6 procent, mens forbrugerpriserne vil stige med 0,8 procent. Det vil give en stigning i reallønnen på omkring 0,5 procent,« siger han.

Oven i det er renten på boliglån for tiden historisk lave, hvilket betyder store besparelser for mange med lån. Skatten på arbejde er også sænket en smule og en række afgifter sat ned. Alt i alt betyder det, at der burde være udsigt til fremgang i det private forbrug og dermed også mere vækst i dansk økonomi.

Danmarks samlede konkurrenceevne påvirkes af meget andet end løn, valutakurs og produktivitet. Design, markedsføring, service, kvalitet og meget andet har således også stor betydning for, hvor godt danske virksomheder klarer sig hjemme og ude. Men lønkonkurrenceevnen er og bliver alligevel en af de vigtigste parametre for, om udviklingen er god eller dårlig.

Selv om den danske konkurrenceevne forsat er forværret betydeligt i forhold til 2000, kan det ikke konkluderes, at den er direkte dårlig.

De enorme danske overskud på betalingsbalancen over for udlandet, der for tiden er på mere end 100 milliarder kroner, og den fortsat relativt høje beskæftigelse og velstand herhjemme er således udtryk for, at dansk konkurrenceevne er – om ikke i topform, så i hvert fald bedre end sit rygte.

 

Dagens Gossip