Kraftig stigning: Flere meldes for snyd mod A-kasser

Landets A-kasser har fået nemmere ved at afsløre bedragere, der eksempelvis har et arbejde, samtidig med at de får dagpenge, skriver Jyllands-Posten.

I perioden fra 2009 til 2013 er antallet af politianmeldelser for bedrageri således femdoblet fra 120 anmeldelser i 2009 til 640 sidste år.

»Brugen af det såkaldte indkomstregister har gjort det langt hurtigere og lettere for a-kasserne at finde frem til svindlerne,« siger Ingmar Jørgensen, der er juridisk chefkonsulent for A-kassernes organisation, AK-Samvirke.

Indkomstregisteret registrerer alle borgeres indkomster og indberetter beløbene til a-kasserne- Dermed kan A-kasserne løbende kontrollere, om der er uoverensstemmelser mellem den indkomst, som dagpengemodtagerne indberetter, og den indkomst som de reelt har.

»Med indkomstregisteret fanger vi flere folk, end vi gjorde tidligere. Det er jo en tættekam, som vi har fået fat i, så det er meget svært at flyve under radaren,« siger han.

I forvejen har A-kasserne mulighed for at idømme dagpengebedragere en karantæne på op mod et halvt års dagpenge, men siden A-kasserne fra 2011 blev pålagt at bruge indkomstregisteret, har bedrageri på over 25 gange den maksimale dagpengesats på 815 kr. – altså bedrageri for omkring 20.000 kr. – desuden automatisk medført en politianmeldelse.

Juridisk chef i FOAs A-kasse Nina Møgelhøj forklarer, at bedragerisagerne typisk falder i tre kategorier.

Den første er folk, som indsender såkaldte »nulkort« – altså dagpengekort uden arbejdstimer – selvom de har haft en indkomst ved siden af dagpengene.

Den anden er folk, som holder ferie uden at gøre a-kassen opmærksom på det, og som dermed uberettiget modtager dagpenge, og den sidste er dem, , der ved siden af dagpengene har startet en selvstændig virksomhed, men som ikke holder sig til de særlige regler, der gælder i den forbindelse.

Det kan - afhængigt af beløbets størrelse – koste alt fra en bødestraf til en ubetinget fængselsdom at snyde med dagpengene, oplyser advokaturchef ved Københavns Politi Mette Toft.

 

Dagens Gossip