Kritik af dansk beredskab i Arktis

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen, der har gået det danske beredskab i Arktis efter i sømmene.

»Udstyret til SAR (Search And Rescue, red.) og udstyret til at bekæmpe forurening af havmiljøet, der er placeret i Danmark, kan på grund af de klimatiske og geografiske forhold ikke nå frem til tidskritiske operationer, for eksempel redning af personer fra hurtigtsynkende skibe,« skriver Rigsrevisionen i dens rapport, der også konkluderer, at udstyret ikke er egnet til arktiske forhold.

Rigsrevisionen tillægger forsvaret et ansvar for ikke at have prioriteret opgaven med at overvåge havmiljøet.

»Rigsrevisionen finder det vigtigt, at Forsvaret overvåger og fører forebyggende kontrol med, om de skibe, som sejler i de grønlandske farvande, overholder de havmiljøregler, der er dansk ansvar,« skriver revisionen.

Greenpeace er foruroliget over rapportens konklusion og peger på, at eftersøgningen efter olie omkring Grønland bør indstilles, indtil der er styr på sikkerheden.

»Det er meget foruroligende, at forsvarets beredskab ikke kan stille noget op, hvis der kommer et olieudslip ud for Grønland,« siger Niels Fuglsang, projektleder for den danske arktiskampagne under Greenpeace.

Forsvarsministeriet forklarer i en pressemeddelelse, at man vil se på de kritikpunkter, der belyses i rapporten.

»Forsvarsministeriet har som følge af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 igangsat en risikoanalyse for havmiljøet ved Grønland. I den forbindelse vil Forsvarsministeriet blandt andet fokusere på de spørgsmål, der rejses af Rigsrevisionen vedrørende risici for forurening. Risikoanalysen forventes at være færdig med udgangen af 2014 og vil indgå i beslutningsgrundlaget for kommende tiltag på havmiljøområdet. Endvidere vil Forsvarsministeriet sikre, at Arktisk Kommando tilføres de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer til at løfte havmiljøopgaven«, skriver ministeriet.

 

Dagens Gossip