Kurdisk TV-station vil have oprejsning i Højesteret

De to selskaber vil nu have sagen bragt for Højesteret, skriver Mesopotamia Broadcast i en pressemeddelelse.

»Den basale ytringsfrihed er blevet kurderne nægtet i mange lande, nu også i Danmark. Det er uundgåeligt, at kurderne må opfatte dommen som et klart signal om, at man ikke ønsker at medvirke til en reel oplysning om faktiske forhold, samt at politiske og andre motiver spiller ind i afgørelsen,« skriver administrerende direktør Imdat Yilmaz i pressemeddelelsen.

»Ved et bestyrelsesmøde i de to dømte selskaber er det blevet besluttet, at man ikke vil acceptere landsrettens afgørelse og derfor søge sagen indbragt for Højesteret. Dette vil også være betingelsen for, at man i sidste ende, hvis Højesterets afgørelse går kurderne imod, kan videreføre sagen for Menneskeretsdomstolen i Strasbourg,« lyder det.

Begrundelsen for dommen, som også inkluderer bøder til begge selskaber på fem millioner kroner hver, er, at ROJ TV har fungeret som talerør for PKK, der er på EUs terrorliste.

De to selskaber stiller sig uforstående over for, at Østre Landsret indtil videre har frataget ROJ TVs sendetilladelse, da radio- og TV-nævnet flere gange ikke har fundet grund til at lukke ned for sendesignalet i København.

En enkelt af rettens seks dommere fandt ikke, at ROJ TVs udsendelser strider mod, hvad der er tilladt under hensyn til ytringsfriheden, og at selskaberne dermed ikke har fremmet PKKs terrorvirksomhed. Det er det positive aspekt ved dommen, mener administrerende direktør Imdat Yilmaz

For at få en sag bragt for Højesteret, skal Procesbevillingsnævnet først vurdere, om sagen er principiel og dermed kan få betydning for andre sager i fremtiden.

 

Dagens Gossip