Kvinder får mindre ud af at tage en uddannelse end mænd

SFI har kortlagt sammenhængen mellem uddannelse og løn, og ikke overraskende får de højest uddannede mest i løn, fortæller seniorforsker ved SFI Mona Larsen, der har været med til at udarbejde rapporten.

»Det helt overordnede billede er, at man får mere i løn, jo højere en uddannelse man har taget. Det gælder både i den private og offentlige sektor, og det gælder både for mænd og kvinder. Men undersøgelsen viser også, at afkastet er større i den private sektor end i den offentlige sektor, ligesom afkastet er højere for mænd end for kvinder. De to ting hænger sammen, blandt andet fordi mænd er overrepræsenteret i den private sektor. Men også inden for sektoren tjener mænd mere end kvinderne,« siger Mona Larsen.

Forskerne bag rapporten har kigget på, hvor store lønforskelle der er for medarbejdere med for eksempel en erhvervsfaglig eller en mellemlang videregående uddannelse, når man sammenligner med ansatte uden uddannelse.

Kvinder får samlet set et mindre afkast af den investering, de har lagt i deres uddannelse, end mænd gør. Det skyldes blandt andet overvægten af kvinder i det offentlige. Og selvom lønafkastet i den offentlige sektor faktisk er lidt større for kvinder end for mænd, starter kvinderne fra et lavere udgangspunkt - da uuddannede kvinders løn er lavere end uuddannede mænds – hvilket betyder, at kvindernes faktiske timeløn stadig er under mændenes.

»Det er langt hen ad vejen det kønsopdelte arbejdsmarked, som skaber lønforskellene. Selvom kvinderne i dag har mere uddannelse end mændene, er den slags uddannelse, kvinderne tager, ikke tilstrækkelig til at nedbringe lønforskellene. Der er behov for, at kvinder og mænd begynder at bytte lidt rundt, så mænd gør det, som kvinder gør i dag, og kvinder laver det, som mændene gør,« siger Mona Larsen.

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) »er desværre ikke overrasket« over de nye tal. Tidligere på måneden kom Beskæftigelsesministeriet med deres redegørelse for ligeløn, som bekræfter billedet.

»Regeringen arbejder blandt andet på mulighederne for at udbygge den kønsopdelte lønstatistik, så der sættes fokus på lønforskellene på de enkelte arbejdspladser. Derudover skal vi fortsat arbejde på at bryde med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked. Vi skal vise piger og drenge, at de hver især kan og bør vælge fra hele paletten af uddannelser og fag,« siger ligestillingsminister Manu Sareen.

I Venstre kalder man det et langt og sejt træk at få udjævnet kønsforskellene i lønstatistikkerne, men synes ikke, at der skal mere lovgivning på området:

»Det handler om at gøre mænd og kvinder bevidste om konsekvensen af deres uddannelsesvalg og karrierevalg. Vi vil ikke tvinge folk til at tage en bestemt uddannelse. Men vælger man for eksempel at blive SOSU-assistent i stedet for ingeniør, skal man være indstillet på, at det har konsekvenser,« siger Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem (V).

 

Dagens Gossip