Læger: Vores tavshedspligt er under pres

Når læger har konsultationer, må de ikke videregive oplysninger om patienterne uden deres samtykke.

Men sundhedsloven indeholder efterhånden så mange undtagelsesbestemmelser, at fortroligheden mellem læge og patient er truet, skriver Jyllands-Posten.

Bestemmelserne gør nemlig, at lægerne pålægges at videresende flere og flere af patienternes journaloplysninger, og det får nu en række praktiserende læger til at råbe op.

En af dem er praktiserende læge, dr. med og medlem af Det Etiske Råd, Lotte Hvas.

- Patienten er sat helt uden for indflydelse, og det har rystet mig, at patientoplysninger, automatisk via det computerprogram jeg er pålagt at installere på min computer, flyder videre til regionerne, uden at jeg bliver ordentlig informeret om det, og uden at patienterne ved noget som helst om det, siger hun og forklarer, at hun står i en situation, hvor hun føler sig nødsaget til at vælge mellem sit lægeløfte eller sundhedsloven.

Lotte Hvas ser derfor ingen anden udvej end civil ulydighed.

Kritikken bakkes op af sundhedsjurist og lektor ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

- Oplysningerne om patienterne flyder nærmest frit i systemet, fordi der lovgivningsmæssigt er sket et skred i forhold til videregivelse af helbredsoplysninger uden patienternes samtykke, siger han og uddyber:

- Man har år for år tilladt flere undtagelser fra tavshedspligten, så patientens ret til fortrolighed nu er mere undtagelsen end hovedreglen, siger Kent Kristensen og forklarer, at lovgivningen i stigende grad er blevet indrettet, så læger, uden patientsamtykke, skal videregive oplysninger til flere og flere databaser og registre.

Også Praktiserende Lægers Organisation mener, at dataregistreringen har taget overhånd, og de vil derfor tage emnet op i forhandlingerne med Danske Regioner.

Undtagelserne fra kravene om patientssamtykke har flyttet sig på grund af et stigende hensyn til blandt andet forskning og kvalitetssikring.