LA: Realistisk at skære ti procent af offentlige udgifter

Tilsammen skal partiet finde hele 53 milliarder kroner, og partiets skatteordfører, Ole Birk Olesen (LA), mener, at man kan gøre det, uden at brugerne af den offentlige sektor vil få dårligere service af den grund.

Flere økonomer sår i Berlingske kraftigt tvivl om det, men Liberal Alliance står fast.

»Det hænger sammen med, at vi i Danmark har verdens højeste offentlige forbrug, og det er kommet i stand, fordi politikerne har haft en tendens til altid at bevilge flere penge, når der var et problem et eller andet sted. Hvis man i den offentlige sektor holder det samme fokus på hele tiden at gøre det bedre ligesom private virksomheder, kan vi godt gøre det, uden at borgerne vil mærke det som dårligere service. På sygehusområdet kan vi konstatere, at man har øget produktiviteten med fem-seks procent i 2010 og 2011. Vi forlanger sådan set kun halvanden procent af den offentlige sektor som helhed hvert år frem mod 2020,« siger Ole Birk Olesen, der også henviser til regeringens egen Produktivitetskommission, som har vurderet, at der kan være et effektiviseringspotentiale på ti procent i den offentlige sektor.

Produktivitetskommissionen skriver selv, at datamaterialet er for usikkert og utilstrækkeligt til, at der kan gives et seriøst bud. Er I ikke på usikker grund?

»Jeg tror bestemt, at der er usikkerhedsmomenter ved at vurdere effektiviseringspotentialet, men Produktivitetskommissionen har holdt sig på en meget konservativ vurdering af, hvad potentialet er. Jeg synes ikke på nogen måde, at det er urealistisk.«

Vil I før valget fremlægge en plan for, hvordan effektiviseringerne skal gennemføres?

»Nej, det kommer til at foregå ved de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Kommunerne fylder halvdelen af det offentlige forbrug, og der skal man som finansminister sætte sig over for kommunerne og fortælle, at »vi har et ønske om, at den offentlige sektor skal drives mere effektivt, og derfor er vores forventninger, at I selv finder nogle løsninger, som effektiviserer kommunerne for halvanden procent om året på en måde, så I leverer den samme service som i dag«. Hvis man aldrig stiller det krav, bliver det aldrig gjort. Men vi kan ikke sidde her fra Chris­tiansborg og sige, at i Herning Kommune kan man gøre tingene bedre på et eller andet område. Det er udelukkende lokalt, at man ved, hvor man har et overforbrug,« siger Ole Birk Olesen.

Kan du komme med et eksempel på, hvor man kan finde nogle penge ude i kommunerne?

»Sådan noget som sygefraværet svinger helt vildt i kommunerne. Det gennemsnitlige sygefravær blandt ansatte i ældreplejen er otte dage om året på Læsø, mens det er på 21 dage om året på Samsø. Hvorfor skulle samsingerne være så meget mere syge end Læsø-borgerne? Det giver ingen mening, og det eneste svar må være, at der det ene sted er en dårlig ledelseskultur.«

Politikere har i årevis talt om at gøre noget ved sygefraværet, men der er jo ingen, som har kunnet gøre noget ved det i praksis?

»Jeg tror, det skyldes, at man har talt om det uden at sige: »Nu har vi talt nok. Næste år er der færre penge«. Staten sidder med det styringsredskab, hvor man er herre over bloktilskuddet, men hvis man bare bliver ved med at give det samme hvert år, er der ingen motivation i kommunerne til at gøre tingene mere effektivt,« siger Ole Birk Olesen.

 

Dagens Gossip