Læger er foruroligede over sammenbrudte forhandlinger

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, holder repræsentantskabsmøde i denne weekend. Et aktuelt emne er forhandlingerne med regionerne om en ny overenskomst. Lægerne og regionerne står langt fra hinanden på afgørende punkter, og lægerne er stærkt foruroligede over, hvilke konsekvenser en konflikt vil få.

- Regionerne førte ikke reelle overenskomstforhandlinger med de praktiserende læger, men ville kun drøfte deres egne to ultimative hovedkrav: Regionerne krævede, at de praktiserende læger skal løse mange flere opgaver uden at få ressourcer til at ansætte mere klinikpersonale, og de krævede, at de praktiserende lægers medindflydelse på forhold vedrørende deres egne lægeklinikker blev fjernet. Da PLO afviste regionernes ultimative krav, afbrød regionerne forhandlingerne uden at være indgået i en dialog om PLO's overenskomstkrav. Vi beder om arbejdsro, så vi fortsat kan passe vores patienter. Vi appellerer til regeringen og Folketinget om at medvirke til, at der kan komme reelle overenskomstforhandlinger i gang, så der kan indgås en aftale, der sikrer en langsigtet prioritering af almen praksis.De praktiserende læger er en vigtig del af løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer, ikke problemet, hedder det blandt andet i en udtalelse fra repræsentantskabsmødet.

 

Dagens Gossip