Læger: Skal kunne sige nej til genoplivning

Ældre skal have muligheden for at dø i fred på plejehjemmet, uden at personalet yder førstehjælp, lyder det fra de praktiserende lægers organisation, PLO, ifølge Jyllands-Posen.

Som det er nu, skal personalet skal yde førstehjælp ved for eksempel hjertestop, også selv om den ældre er svækket og klart har givet udtryk for at være mæt af dage.

Ovenikøbet er der nu på mange plejehjem kommet hjertestartere, som øger sandsynligheden for, at den ældre bliver genoplivet og overlever.

I de fleste tilfælde vil lægen kun på forhånd kunne notere i journalen, at plejehjemsbeboeren ikke skal forsøges genoplivet, hvis denne er "uafvendeligt døende", det vil sige forventes død inden for dage eller uger.

Dermed bringes personalet i en urimelig og uetisk situation, mener Bruno Melgaard Jensen, formand for landets praktiserende læger i PLO. Stod det til ham, skulle man respektere plejehjemsbeboeres ønske om at undlade genoplivning.

- Plejehjemspersonalet kan stå med borgere, der har været svækkede igennem lang tid, og som selv giver udtryk for, at de ikke ønsker at være her mere.

- Da er det fuldstændig grotesk, at man som personale bliver tvunget til at lave genoplivning, siger Bruno Melgaard Jensen til avisen.

Også sygeplejerskerne finder situationen uholdbar.

Sygeplejerskerne er splittede mellem pligten til at redde liv og den ældres ønske om at dø i fred, lyder det fra næstformanden for sygeplejerskernes eget råd, Sygeplejeetisk Råd, Annette Hegelund.

- Det er helt klart et etisk dilemma for personalet, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip