Lægerne: Kommunerne skal forpligte sig i misbrugsbehandlingen

KL, Kommunernes Landsforening, har netop præsenteret 12 anbefalinger til kommunerne på misbrugsområdet. Lægeforeningen ser positivt på, at kommunerne nu tager fat på at styrke kvaliteten på et område, hvor den faglige kvalitet længe har været alt for forskellig fra kommune til kommune.

- Det er meget glædeligt, at kommunerne nu tager det fælles skridt. Jeg er glad for, at KL har lyttet til den kritik, som blandt andre Lægeforeningen igennem flere år har rejst af kommunernes alkoholbehandling. Det afgørende er nu, at den enkelte kommune tager anbefalingerne alvorligt og følger op på dem, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Samarbejde om psykisk syge bør styrkes
En stor del af de mest syge misbrugere skal i dag behandles af både regionens ambulante psykiatri og kommunens misbrugsenhed. Der er et samarbejde, som langt fra fungerer optimalt, og patienterne ender ofte som kastebolde mellem de to enheder.

- Det problem bør både kommuner og regioner tage meget alvorligt. Det drejer sig om nogle af de mest sårbare misbrugere. Når KL udgiver et så omfattende oplæg, undrer det mig, at de ikke inviterer regionerne til et samarbejde om disse patienter, siger Mads Koch Hansen.