Lærerformand opfordrer Frank Jensen til at tage ansvar

Kritikken kommer fra Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

»For det første er det ligeså nemt at fyre en skolelærer, som det er at fyre enhver anden medarbejder i den kommunale sektor, så jeg ved ikke, hvad Frank Jensen mener,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, det er en mærkelig udmelding på et tidspunkt, hvor Frank Jensen har vedtaget et budget i Københavns Kommune, hvor han pålægger lærerne en stærkt, stærkt øget arbejdsbyrde. Jeg synes, at Frank Jensen skulle påtage sig det politiske ansvar og støtte lærerne i, hvordan man skal løfte den opgave, man pålægger lærerne, i stedet for at komme med sådan nogle hule trusler om fyring«.

Mens lærerne er utilfredse med Frank Jensens melding, er der ros fra Liberal Alliance.

»Skolelederen er den, der har det overordnede ansvar for, at det faglige niveau er i orden. Derfor er det også helt afgørende, at skolelederen uden kommunens indblanding har mulighed for at afskedige en lærer, der forsømmer sit ansvar. Det er en basal ledelsesopgave, som skolelederne i dag mangler, men som de selvfølgelig skal have,« siger Lars Berg Dueholm (LA), der er gruppeformand for Liberal Alliance i Københavns Borgerrepræsentation.

»Muligheden for at hyre og fyre lærere samt at belønne den gode indsats er ledelsesværktøjer, som skolelederne i dag mangler, og det er blandt andet en af grundene til, at det faglige niveau er for lavt på mange københavnske skoler,« tilføjer han.

Anders Bondo Christensen ser gerne, at folkeskolen bliver en central del af valgkampen i både København og resten af landet, men han er ikke imponeret over Frank Jensens bidrag til debatten:

»Vi er stærkt utilfredse med, hvis politikernes hovedbudskab i den debat er, at vi skal fyre dårlige ledere og lærere. Hvis det er deres bidrag til at skabe en bedre skole, så svigter de efter min bedste overbevisning deres ansvar,« siger han.

 

Dagens Gossip