Lærerlockout sendte beskæftigelsen nedad

Ifølge tal fra Danmarks Statistik viser det sig nemlig, at den samlede lønmodtagerbeskæftigelse omregnet til fuld tid lå lavere i andet kvartal af 2013 i forhold til første. I alt faldt den med 14.000, hvilket svarer til 0,7 procent.

Udregningerne afslører, at de lockoutede lærere stod for langt den største andel af faldet, svarende til omkring 13.000 fuldtidsansatte. I alt var 2.128.000 lønmodtagere beskæftiget.

Tilsvarende kan man se i opgørelsen over lønmodtagerbeskæftigelsen i offentlig forvaltning og service, at lockouten har haft betydning. Mens beskæftigelsen i private virksomheder var stort set uændret mellem første og andet kvartal, faldt det i det offentlige omregnet til fuld tid med 12.000.

BNB

 

Dagens Gossip