Lærerne accepterer nyt udspil om arbejdstid

Deltagerne på tirsdagens ekstraordinære kongres i Danmarks Lærerforening bakker 100 procent op om et udspil, der opfordrer regeringen til samarbejde om en reform af folkeskoleloven.

- Vi har fået et rigtigt solidt afsæt til at gå ind i nogle drøftelser om en reform af folkeskolen, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo.

Han fortæller, at kongressen udviser bekymring over dialogen med såvel regeringen og Kommunernes Landsforening, og betegner det som konfliktretorik.

- Man kan ikke se, hvordan man kan lave en bedre skole for eleverne, hvis man først er igennem en konflikt og bagefter tvinger en reform igennem, som lærerne i klasselokalerne ikke giver mening, siger han.

- Hvis skoleledere og lærere ikke er med på idéen, bliver en reform aldrig en succes, siger Anders Bondo.

Det nye udspil fra lærerforeningen går ud på at imødekomme regeringens ønske om mere sammenhæng i elevernes skoledag.

Kongressen tilbyder øget undervisningstid, så lærerne underviser 25 timer ugentligt i sammenhængende forløb.

Der venter nu Danmarks Lærerforening en større kommunikationsopgave over for sine medlemmer.

- Flere på talerstolen sagde, at lærerne på deres skole har svært ved at forstå, hvad det her går ud på. De synes, de arbejder så rigeligt med de 25 lektioner, og nu snakker i lige pludselig om 25 timer, siger Anders Bondo.

- Vi må forklare vore medlemmer, om hvilken sammenhængende undervisningsdag, vi forestiller os, siger han.

Under kongressen modtog Anders Bondo en mail fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), som inviterede til et møde senere på måneden for at drøfte oplægget fra Danmarks Lærerforening.

/ritzau/

 

Dagens Gossip