Læserbrev: Brug tro og love erklæringer for at mindske bureaukratiet

Læserbrev af Karina Adsbøl, folketingsmedlem (DF), Koldingvej 17, 6580 Vamdrup.

Kommuner har i dag mulighed for at anvende tro og love erklæringer, for eksempel ved genbevilling af hjælpemidler. Desværre sker det oftest sjældent, og mange kommuner beder borgeren om at søge forfra.

Hvis kommunerne i stedet brugte tro og love erklæringer, ville de kunne mindske bureaukratiet, og dermed hente ressourcer den vej rundt.

Frem for at borgerne skal igennem den langvarige sagsbehandlingsproces, og socialrådgivere skal sidde med tykke sagsmapper, så er en tro og love erklæring en erklæring, borgeren skriver under på vedr. genbevilling af hjælpemidler.

Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, så kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger.

Jeg vil derfor opfordre kommunerne til at anvende denne mulighed for at mindske bureaukrati og lange sagsbehandlingstider.

 

Dagens Gossip