Læserbrev: Kæmpe serviceløft på den kollektive trafik

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for Teknik & Boligudvalget og gruppeformand for Konservative i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Som formand for udvalget, glæder mig rigtig meget, at samtlige medlemmer at Teknik og Boligudvalget på mødet 21.08.13 nikkede ja til indførelse af Flextur i Kolding Kommune.

Indførelse af Flextur sker som en generel serviceforhøjelse indenfor den kollektive trafik til alle borgerne i Kolding Kommune, og som erstatning for nedlagte ruter.

Flextur er den mest fleksibel kollektiv trafikform med transport fra dør til dør, netop når det passer bedst ind i kundernes / borgernes planlægning, og ikke som nu, hvor busplanen skal holdes.

Set med CO2 venlige øjne er det den helt rigtige løsning, idet indførelse af ordningen bevirker at store tomme og osende busser på kommunale veje snart bliver færre, og at mindre miljøbelastende køretøjer overtager befordringen.

Et rigtig godt fremskridt, som ikke bliver det sidst vi får at se på den kollektive trafik i Kolding kommune.

Teknik og Boligudvalget fortsætter, i samarbejde med forvaltningen, jagten efter de mest optimale løsninger på kollektiv trafik.

Vi leder konstant efter løsninger der tilgodeser borgere, miljøet og pengepungen.

Næste forbedring bliver ”Koldingmodellen”, hvor faktorer som ringetider, lægekørsel og åbningstider også ind tænkes.

 

Dagens Gossip