Læserbrev: Selv indenfor ældreplejen gælder lighedsprincippet

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, medlem af seniorudvalget og byrådsmedlem for Konservative i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

I forbindelse med fordelingen af de ekstra 15,3 millioner kroner der er kommet fra folketinget i form af "Pulje til løft af ældreområdet", har det for mig været vigtigt, at pengene tilfalder de svageste ældre i hele Kolding kommune, og at de ikke blev øremærket til nogle ganske få der i forvejen er bosiddende i nærhed af pleje og aktivitetscenter.

For mig som Konservative virkede det helt urimeligt at Dansk Folkeparti havde til hensigt at favorisere omkring 30 ældre borgere der i forvejen er bosiddende i netværksnært område ved pleje- og aktivitetscentre med 1.3 million kr. årligt, og lade ældre i yderområderne, bosiddende langt fra netværksnært område, sejle deres egen sø.

For konservative i Kolding er det vigtigt at styrke yderområderne, at vi gør en indsats for at bevare skoler og daginstitutioner i yderområderne, ligesom det er vigtigt at de der vælger at bosætte sig i disse områder ikke bliver tilsidesat, men får samme service som dem i Kolding by.

Der skal derfor lyde en stor tak til flertallet i seniorudvalget, der sammen med Konservative i Kolding sikrede at ældre over hele Kolding kommune nu kommer i betragtning med ledsagerordning.

 

Dagens Gossip