Landmænd i Aalborg Kommune får tilbudt et økotjek

Formålet er at vurdere, hvordan ejendommen kunne udvikle sig, hvis den var økologisk. Forskning viser, at økologi giver større biodiversitet, det vil sige antallet af vilde dyre- og plantearter forøges.

Økologi beskytter også vores grundvand, idet sprøjtemidler og andre kemikalier, selv i små mængder, kan forurene store grundvandsressourcer. Når først en grundvandsressource er forurenet, kan den ikke bruges til drikkevand.

- Det er derfor vigtigt at beskytte de grundvandsressourcer, der er reserveret til den fremtidige forsyning af borgerne med drikkevand. Omlægningstjekket er på den måde med til at understøtte en langsigtet strategi for drikkevandsbeskyttelse, siger Miljøchef Michael Damm fra Aalborg Kommune, og han fortsætter:

- Overvejelser om økologisk drift er en vigtig del af fremtidssikringen både for landmændene og for vores kommune, siger Michael Damm.

Udover de miljømæssige fordele giver en omlægning til økologi også fordele for landmændene på længere sigt, mener projektleder Mads S. Vinther fra Økologisk Landsforening:

- Et omlægningstjek kan være en ny strategi for fremtiden for at sikre og udvikle landbrug i områder, hvor der er særlige hensyn at tage til fx vandmiljøet. Økologisk drift er en oplagt mulighed for de landmænd, der har jord i natur- og vandmiljøfølsomme områder, idet der er mulighed for at bevare det naturskønne område samtidig med, at bedriften kan udvikles, siger Mads S. Vinther.

Økotjekket tilbydes i øjeblikket til landmænd, som har ejendomme i områder med særlige naturinteresser og naturværdier.

Eksempelvis er Aalborg Sydøst et område med særlige drikkevandsinteresser og et vigtigt indvindingsområde til forsyning af Aalborg Kommunes borgere med rent drikkevand i fremtiden. Landmænd i dette område er derfor nogle af de første til at få muligheden for et økotjek.

- Det koster to – fem millioner kroner at lukke og genetablere en drikkevandsboring. Det er væsentligt billigere, at Økologisk Landsforening laver et gratis omlægningstjek hos landmænd i de her områder som en langsigtet strategi for drikkevandsbestyttelse, siger Mads S. Vinther.

 

Dagens Gossip