Landsdækkende aktion mod social dumping

På den landsdækkende aktion i går mod social dumping kontrollerede Arbejdstilsynet, SKAT og politiet 84 arbejdssteder over hele landet. Aktionen var rettet mod udenlandske virksomheder og tjenesteydere inden for bygge- og anlægsbranchen og ”det grønne område”. Myndighedernes fokus var på moms- og skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser samt arbejdsmiljøforhold og anmeldelse til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere).

Flere alvorlige overtrædelser

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 84 kontrolbesøg og gav i alt 40 sanktioner. Af disse var 38 for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer dertil at afgive 12 indstillinger til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT.

- Aktionen afspejler, at der i bygge- og anlægsbranchen fortsat er alvorlige problemer med sikkerheden for både danske og udenlandske virksomheder og med at få udenlandske virksomheder til at anmelde sig i RUT. På nogle af byggepladserne fandt vi eksempler på fare for nedstyrtning, blyforurening og manglende uddannelse i opstilling af stilladser, siger centerchef i Arbejdstilsynet Jan Møller Mikkelsen.

Mistanke om mange fejl

For SKAT viser resultaterne af aktionen, at der i 47 ud af 72 besøgte virksomheder er fundet tilfælde, der skal undersøges nærmere for skatte- og afgiftsmæssige fejl. Det handler blandt andet om, hvorvidt virksomheder og deres ansatte skal betale skat til Danmark, om store kørselsfradrag for lønmodtagere, og om de arbejdende er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

Anholdelser

Politiet anholdt 5 udlændinge på grund af manglende identitetspapirer. Efter nærmere undersøgelse er alle efterfølgende løsladt. Herudover blev en enkelt tredjelands-statsborger anholdt, idet han ikke var i besiddelse af gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering deltog på udvalgte hold på landsplan med henblik på at bistå politiet med kontrol af tredjelandsstatsborgeres opholdsgrundlag.

Indsatsen mod social dumping er en del af udmøntningen af regeringens aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen mod social dumping.

 

Dagens Gossip