Langsom fremgang i ligelønnen

SFI har fulgt udviklingen i lønforskellen mellem mænd og kvinder fra 1997 og frem til 2011. Her afslører tallene, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er blevet mindre i de 15 år, der er gået. Mest udtalt er faldet i den offentlige sektor, mens det er ret beskedent på arbejdsmarkedet som helhed.

Men tallene viser også, at kvinderne, på trods at de er bedre uddannet end for 15 år siden, ikke har fået det fulde udbytte af den udvikling, siger seniorforsker ved SFI, Mona Larsen:

»Mange har haft en forestilling om, at når kvinder blev lige så højt uddannede som mænd, så ville lønforskellen også blive væsentligt mindre. Men selv om kvinderne for flere år siden har overhalet mændene, hvad angår gennemsnitlig uddannelseslængde, så er forskellen mellem de to køns lønniveau fortsat stor. Det bliver spændende at se i de kommende år, om faldet i lønforskellene fortsætter,« siger Mona Larsen.

Rapporten er bestilt af Beskæftigelsesministeriet og bygger på registerdata om ansatte på det meste af arbejdsmarkedet i alderen 25 til 59 år.

 

Dagens Gossip