Lars Barfoed: Dagpenge op for højtlønnede

I dag er arbejdsløshedsunderstøttelsen så lav, at en relativt højtlønnet jurist eksempelvis har et betydeligt indtægtstab, hvorimod en ansat inden for 3F i højere grad får sin tidligere løn dækket ind ved understøttelsen.

Den maksimale dagpengesats er 17.355 kroner om måneden.

»Der er brug for en reform. Det er et problem, at der er nogle, som får et meget lav relativ dækning, fordi der er et maksimalt beløb på, hvad man overhovedet kan få i kroner og ører, og derfor mener jeg bestemt, at man skal se på at lægge det om,« siger Lars Barfoed.

Barfoed peger på, at De Konservative har været optaget i de senere år af at få den nuværende reform af dagpengene på plads, men han mener, at kravet om en fjernelse af dagpengeloftet og en omlægning kan indgå i det konservative katalog frem mod næste valg.

Lars Barfoed har for år tilbage som arbejdsmarkedsordfører slået til lyd for en reform, hvor dagpengene sættes markant op i nærheden at det tidligere lønniveau i begyndelsen for derefter at blive aftrappet.

 

Dagens Gossip