Laveste arbejdsløshed siden oktober 2009

Ledigheden er faldet fra 5,8 til 5,7 procent i juli måned. Der er nu 151.500 ledige danskere, hvilket er det laveste niveau siden oktober 2009. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden er nu samlet set faldet med 10.990 personer siden december 2012. Og de gode tal er faktisk overraskende, mener Nykredits chefanalytiker, Tore Stramer.

»Det er selvsagt en overraskende udvikling med tanke på, at der stort set ikke har været nogen økonomisk vækst i dansk økonomi i godt tre år,« skriver han i en kommentar til de nye tal.

Dykker man ned i dagens tal, er der dog også tidsler. For forklaringen på at ledigheden falder, er faktisk ikke, at flere kommer i arbejde, men at den samlede arbejdsstyrke er faldet.

Antallet af nettoledige er steget med 2100 i juli måned. Til gengæld af antallet af såkaldt jobklare personer faldet med 3700 personer.

Tore Stramer peger dog også på, at forkortelsen af dagpengeperioden har påvirket ledigheden.

»Dels af tekniske årsager, da flere har mistet retten til dagpenge og derfor ikke optræder i bruttoledighedsopgørelsen, men også fordi forkortelsen af dagpengeperioden har givet ledige en øget tilskyndelse til at finde et job, når de har været tæt på dagpengeperiodens ophør,« skriver han.

Det er fortsat blandt de 25-29 årige, at ledighedsprocenten er højest -  på 10,2 procent. Derudover viser dagens tal, at ledighedsprocenten er faldet lidt mere for mændene, 0,1 procent. Mens den er uændret for kvinder.

»Aktuelt er mandeledigheden lidt lavere end kvindeledigheden, hvilket formentlig skyldes at der er kommet lidt mere gang i de traditionelle mandeerhverv inden for bygge- og anlægssektoren, mens kvinderne måske mere rammes af nedskæringerne i den offentlige sektor,« Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen i en kommentar.

 

Dagens Gossip