Laveste ledighed i fire år

Ledigheden faldt i august med 2.200 personer til 149.900.

Ledighedsprocenten på 5,6 er den laveste siden september 2009. Faldet på 0,1 procentpoint får imidlertid ikke økonomerne til at hæve armene over hovedet. I stedet hæfter de sig ved flere tekniske forklaringer.

I Nordea påpeger senioranalytiker Jan Størup Nielsen, at den faldende ledighed langt hen ad vejen er et udtryk for opgørelsesmetoden.

»For at indgå i den registrerede ledighedsstatistik skal en person således enten være dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i matchgruppe et. Med forkortelsen af dagpengeperioden og den langvarige beskæftigelsesnedgang er der flere personer, der i den nuværende situation falder ud af dette system - og derfor også forsvinder ud af den registrerede ledighedsstatistik,« skriver han i sin kommentar til tallene.

Mange forlader med andre ord statistikken uden at forlade arbejdsløshedskøen.

»Tilstanden på arbejdsmarkedet sløres således af et massivt fald i arbejdsstyrken. Konklusionen er således, at dagens fortsatte fald i bruttoledigheden ikke nødvendigvis bør give anledning til den store optimisme,« skriver Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Siden december 2012 er der nu blevet 24.600 færre dagpengemodtagere og 12.000 flere kontanthjælpsmodtagere, hvilket knyttes sammen med afkortelsen af dagpengeperioden som trådte i kraft ved årsskiftet.

Fra juli til august er antallet af nettoledige faldet med 2.000, mens antallet af aktiverede jobklare personer er faldet 200. I samme periode er antallet af bruttoledige dagpengemodtagere faldet med 3.500, mens antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 1.400.

 

Dagens Gossip