Laveste ledighed i Kolding siden 2009

De nyeste ledighedstal fra Jobcenter Kolding er positiv læsning. Ikke siden 2009 har ledigheden været så lav som det er tilfældet netop nu.

- Ledighedstallene viser at ledigheden i både absolutte tal og relativt set ikke har været lavere siden sommeren 2009. Tallene bekræfter de positive toner jeg hører fra jobcentret - at der er flere ledige stillinger for de ledige at søge, og at der er flere ledige der kommer i beskæftigelse, fortæller formand for arbejdsmarkedsudvalget, Kjeld Kjeldsen, i en pressemeddelelse.

Sammenlignet med samme periode sidste år er antallet af ledige i Kolding Kommune faldet med 413 personer og ledighedsprocenten er faldet fra 5,3 til 4,4 procent, svarende til et fald på 0,9 procentpoint.

 

Dagens Gossip