Ledige undgår selv at styre jobsøgning

Ledige har i årevis udtrykt stor frustration over at være tvunget ind i et samtale- og aktiveringssystem med landets jobcentre og a-kasser.

Derfor prøver otte a-kasser at komme de jobsøgende i møde ved at give dem mere ansvar for samarbejdet med a-kassen.

Men i 87 procent af tilfældene er det stadig a-kassen, der tager initiativ til at holde en samtale med den ledige, skriver A4.

Kun i 13 procent af samtalerne var det den ledige selv, der tog fat i a-kassen for at holde en samtale. Ifølge professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, er de lediges passivitet over for beskæftigelsessystemet formentlig systemets egen skyld.

De kommunale jobcentre har gennem de seneste ti år optrådt både kontrollerende og sanktionerende over for de arbejdsløse, og det kan være det, der her har ramt a-kassserne, mener Henning Jørgensen.

- Der er ikke meget tiltro til det offentlige beskæftigelsesapparatur - det ved vi fra tidligere undersøgelser. Og det er da klart, at når a-kasserne overtager flere opgaver fra jobcentrene, lige fra cv-samtaler til rådighedssamtaler, kan der være en afsmittende effekt, siger han.

Forsøget, der slutter til februar næste år, giver ellers ledige en hel række nye muligheder for selv at tage styringen i indsatsen for at komme i job igen:

Ledige kan selv booke samtaler med a-kassen, ledige kan selv vælge emnet for samtalerne, ledige kan også selv bestemme, om mødet med a-kassen skal være per telefonen eller ved personligt fremmøde i a-kassen og ledige kan selv vælge sagsbehandleren.

Verner Sand Kirk, der er direktør i AK-Samvirke, tager de lediges manglende lyst til selv at planlægge møderne med ophøjet ro.

- Jeg tror, det handler om kommunikation i vid udstrækning. Det er nyt. Det er jo ikke alle ledige, der er inde og læse nyhederne på deres a-kasses hjemmeside. Jeg tror, der vil komme flere, som booker på eget initiativ hen ad vejen, siger han.

Han mener også, årsagen kan være, at ledige ofte ikke føler, de har behov for et møde med a-kassen.

Hos en af de a-kasser, som er med i forsøget, Fødevareforbundet NNF's a-kasse, kalder konsulent Kimmie Boas Thomsen det for 'misvisende', at ledige ikke tager initiativ til samtaler med a-kassen.

- Når du går ind og siger, at 87 procent af medlemmerne først booker, når de har hørt fra os, tæller også alle de bookinger med, som vores medarbejdere laver, når medlemmerne er nede hos os, siger hun.

Hun erkender dog, at lediges syn på a-kassen nok bør ændres fremover.

- Det er klart, at der er den kultur hos medlemmerne, at de booker et møde, når de får et brev fra os. Nu skal medlemmerne i stedet vænnes til, at de skal booke løbende. Det kan man ikke bare vende folk til fra den ene dag til den anden, siger hun.

Undersøgelsen viser, at medlemmerne er langt mere tilfredse med samtalerne, efter der er kommet større fleksibilitet og frihed.

De ledige i forsøget giver således udtryk for, at de er 'mere tilfredse' med de færre regler i 'Den gode samtale'-forsøget, end de har været tidligere.

 

Dagens Gossip