Ligestillingsminister holder sig ude af barselsdebat

I Ministeriet for Ligestilling og Kirke oplyser ministerens pressesekretær således, at det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der tager sig af spørgsmål om de kuldsejlede planer for øremærket barsel til fædrene, da det er Beskæftigelsesministeriet, der har undersøgt området.

I regeringsgrundlaget hedder det, at »Regeringen vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden«, men onsdag aften kom det frem, at planerne er blevet skrinlagt.

Beslutningen mødte kritik fra flere kanter, og alle tre regeringspartiers ligestillingsordførere erklærede sig skuffede over den droppede barsel.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen forklarede i kølvandet på beslutningen, at regeringen fortsat vil arbejde for mere ligestilling mellem fædre og mødre.

»Vi har et mål om, at både mænd og kvinder tager barsel. Det står vi vagt omkring, men ud fra en samlet afvejning erkender vi nu, at øremærket orlov til fædre ikke er det bedste redskab,« sagde hun.

Her understregede hun, at regeringen frygter for, at forældre samlet set vil tage kortere forældreorlov, hvis man afsætter en del af orloven til fædrene.

»Det er blandt andet et spørgsmål om mænd og kvinders overenskomstdækning, ligesom vi ved, at mange mænd er ansat i det private erhvervsliv, hvor fædrebarsel er mindre udbredt. Det har aldrig været vores intention, at noget af barslen skal bortfalde,« sagde beskæftigelsesministeren.

Ligestillingsminister Manu Sareen, der altså holder sig ude af den nuværende diskussion, har tidligere deltaget i debatten om barsel. I en kronik i Berlingske i april i år skrev han blandt andet:

»Vi kan også se, at mænd tager en meget lille del af barslen. Derfor har regeringen nedsat et udvalg, der skal give det bedst mulige grundlag for at finde en god model for, hvordan fædre kan få mere del i barslen. Det vil være godt for barnet, faren, familien og for samfundet.«

 

Dagens Gossip