Lindøværftet: Fyrede medarbejdere har fundet nye veje

For godt tre år siden blev de første 1358 medarbejdere afskediget fra det forgangne Lindøværft.

EU bevilligede dengang penge til at iværksætte en storstilet omskolingsindsats for medarbejderne, og nu viser en ny statusrapport, at mange tidligere Lindøfolk er i gang med et helt nyt arbejdsliv.

45 procent er kommet i job inden for beslægtede områder, især metalbranchen.

568 personer taget imod tilbud om omskoling i første runde af den såkaldte EGF-indsats, hvor de blandt andet har taget svejsekurser, kurser inden for energi-, robot- og velfærdsteknologi samt kurser inden for bygge- og anlægsbranchen med henblik på at blive klar til de kommende investeringer i byudvikling.

Indtil videre er det lykkedes for omkring 35 procent af dem, som har omskolet sig, at få et nyt arbejde. Knapt 55 procent er fortsat på offentlig forsørgelse, heraf 50 procent på dagpenge.

- At 35 procent af de omskolede er kommet i arbejde er et foreløbigt rigtigt godt resultat. For dem, som endnu ikke har fået arbejde, burde det kun være et spørgsmål om tid. De omskolede medarbejdere har tilegnet sig nye kompetencer og er nu helt klar til job i andre brancher, siger Ole Christensen (SF), Kerteminde Byråd.

Lindø-folkenes beskæftigelsesmuligheder er især øget, fordi deres nye kompetencer er målrettet det fremtidige arbejdsmarked. Indsatsen har nemlig været tilrettelagt med udgangspunkt i regionens vækststrategi med fokus på, hvilken arbejdskraft der er behov for fremover.

- Netop på grund af krisen, og fordi omskolingsforløbene først lige er overståede, kan vi endnu ikke se det fulde omfang af effekterne. Det kræver at de ledige, fortsat, er geografisk mobile og tilpasser sig de faktiske konjunkturforhold i deres søgen efter job. Når vi så får gang i de store byggerier i byen, kan de søge arbejde tæt på bopælen igen, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense.

Anden del af EGF-indsatsen fortsætter i forhold til de senest afskedigede Lindøfolk. Den omfatter 980 personer og løber indtil oktober 2013.

 

Dagens Gossip