Lønbonus til rektorer der får lærere til at undervise mere

Forslaget om lønbonus fremgår ifølge avisen af nye retningslinjer for såkaldte resultatkontrakter, som Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde i sidste uge. Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, som organiserer lærere på erhvervsskoler, ser det som en opfordring fra ministeriet til, at lærerne skal undervise mere.

»Og så er det nærliggende at tro, at der også skal forberedes mindre,« siger hun.

Hun vurderer, at tiltaget vil gå ud over kvaliteten af undervisningen og ser det som et udtryk for, at »man med alle midler forsøger at billiggøre den offentlige sektor uden hensyn til, hvad det må få af kvalitative konsekvenser,« skriver Information.

Bonussen kan gives, hvis skolens leder både arbejder for, at »lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter,« og mindsker frafaldet på skolen.

Tidligere har det været muligt at give en generel lønbonus til lederne, men de nye regler hænger sammen med den seneste overenskomst for lærerne på gymnasier og erhvervsskoler. Den giver i højere grad end tidligere skolerne mulighed for lokalt at disponere over lærernes arbejdstid.

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, kalder forslaget »en fuldstændig tåbelig bureaukratisk forøgelse«.

»Forudsætningen for, at vi kan demonstrere, hvor meget lærerne er sammen med eleverne, er, at vi begynder at registrere hver eneste gang, lærerne er sammen med eleverne,« siger han.

Ifølge Per Hansen, der er afdelingschef i Børne- og Undervisningsministeriet, er det frivilligt, om bestyrelserne vil give bonus.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Flemming Ibsen vurderer, at forslaget om økonomiske incitamenter »helt oplagt« vil kunne sprede sig til folkeskoleområdet.

»Det er en type af incitamentstænkning, som Finansministeriet elsker,« siger han til Information.

 

Dagens Gossip