Lørdagen kan vende op og ned på sundhedsvæsenet

Vælger de 3.600 praktiserende læger at gøre alvor af truslen om at de vil aflevere deres ydernumre, så afbryder de samarbejdet med det offentlige. PLO har tidligere givet udtryk for, at organisationen forventer, at ni ud af ti læger vil aflevere deres ydernummer.

Hvad det skridt helt nøjagtigt kommer til at betyde, er de stridende parter på ingen måde enige om.

PLO mener, at danskerne skal frem med tegnebogen ved lægebesøg fra den 1. september i år, mens regionerne i den modsatte skyttegrav påpeger, at det ikke kommer til at ske fra den dato, fordi det ifølge regionerne ville være et brud på lægernes overenskomstpligtige opsigelsesvarsel.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) lovede torsdag, efter regeringen og Venstre havde vedtaget det omstridte lovforslag om almen praksis, at folk ikke selv kommer til at betale for lægebesøg.

»Vi har jo fri og lige adgang til sundhed og lægehjælp, og jeg vil selvfølgelig sørge for, at der ikke er nogen danskere, der selv skal stå med udgifterne for at få den lægehjælp, de har brug for,« sagde Astrid Krag til TV 2 News torsdag.

Striden mellem lægerne på den ene side og staten samt regionerne på den anden side bunder i, at aftalen mellem læger og regioner, der fastlægger lægernes arbejdsvilkår, udløb den 1. april i år. Regionerne ønsker yderligere indflydelse i praksisserne, men det siger lægerne nej til. Parterne har forgæves forhandlet, og i begyndelsen af maj brød forhandlingerne definitivt sammen, og regionerne opsagde aftalen med lægerne.

Forud for lørdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde tror og håber sundhedsminister Astrid Krag stadig, at lægerne vil indgå en »god aftale med regionerne«.

»Der er jo et rigtig godt grundlag nu. Dels et lovforslag, der tager højde for nogle af de strukturelle udfordringer, der er, når man skal sikre alle danskere en læge, når man skal sikre en ensartet kvalitet landet over, og når man skal sikre den sammenhæng, som vi har brug for, at der er mellem sygehuse, de kommunale sygeplejersker og praktiserende læger,« sagde hun torsdag.

PLO har ingen kommentar før lørdag klokken 18, hvor organisationen holder pressemøde på Hilton Copenhagen Airport Hotel.

 

Dagens Gossip