Lokalpolitikere kræver mere i løn

»Der er nu gået 16 år, hvor man overhovedet ikke har reguleret på kommunalpolitikernes løn, og det betyder, at de er sakket markant bagud i forhold til alle andre. Det skal der rettes op på, så der ydes en rimelig kompensation for det afsavn, som man selv og ens familie lider, når man påtager sig en vigtig samfundsnyttig opgave,« siger næstformand Erik Fabrin (V).

Et medlem af byrådet får ifølge avisen.dk omkring 100.000 kroner årligt for ulejligheden, hvis man udover grundvederlaget på 66.000 kroner medregner et par udvalgsposter og mødediæter.

Det beløb er reelt skrumpet siden 1997, fordi det halter efter prisudviklingen i samfundet, mens arbejdsmængden er steget betydeligt som følge af større kommuner, indviklede reformer og færre byrådsmedlemmer.

Samtidig bruger byrådsmedlemmer i dag omkring dobbelt så lang tid på arbejdet som i 1970, hvor gennemsnittet lå på 10 timer om ugen, vurderer programleder Ulf Hjelmar fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA), som har en ny undersøgelse af tidsforbruget på trapperne.

»Vores klare forventning er, at vi også i år vil se et stigning i tidsforbruget, så det nu lander omkring et gennemsnit på 20 timer om ugen,« siger han.

Det giver en timeløn på 96 kroner, hvis man regner med et årligt vederlag på 100.000 kroner.

Det lave vederlag betyder, at yngre, småbørnsforældre og privatansatte er underrepræsenteret i nærdemokratiet.

»Især for børnefamilier er det vigtigt, at man kan få pengene til at slå til. Og der ved vi altså, at det afholder nogen fra at deltage i politik,« siger Ulf Hjelmar.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

Det støt eskalerende tidsforbrug sætter en tyk streg under behovet for et lønhop til byrådsmedlemmerne, mener Erik Fabrin.

»Vi risikerer at få en dårligere kvalitet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, og det bliver i sidste ende rigtig dyrt og dårligt – både for det nære demokrati og den forvaltning af borgernes penge, som der foregår,« siger KL-næstformanden til avisen.dk.

 

Dagens Gossip