Lotteri-reglerne lempes allerede i år

Spillemyndigheden under Skat har arbejdet hurtigt på at tilpasse reglerne for lotterier, så foreninger og velgørenhedsbasarer kan afholde flere lotterier på samme dag. Allerede i år bliver reglerne ændret, ved at Spillemyndigheden udsender en ny bekendtgørelse.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes Spillemyndigheden at finde en løsning, så vi hurtigt kan komme de foreninger i møde, der har været ramt af de forskellige tolkninger af reglerne, siger skatteminister Holger K. Nielsen (SF).

Slut med forskelsbehandling

De seneste dage har der været rejst kritik af, at de nuværende regler kun giver mulighed for at holde ét lotteri ad gangen, for eksempel ved et indsamlingsarrangement. Spillemyndigheden overtog 1. januar i år myndighedsansvaret for at give spilletilladelser fra politiet, blandt andet for at fortolke reglerne mere ensartet, end de enkelte politikredse har gjort. Derfor har nogle foreninger og velgørenhedsbasarer oplevet en stramning af reglerne, fordi de har været fortolket forskelligt, afhængigt af, hvor i landet foreningen har hjemsted.

- Tusindvis af mennesker yder hver dag en stor indsats for samfundet gennem deres frivillige arbejde i mange forskellige slags foreninger og med mange forskellige formål. De skal meget gerne opleve, at deres indsats nytter. Og derfor ikke begrænses i deres arbejde af for stramme regler og en administration, der kun kan opfattes som bureaukratisk, siger skatteministeren.

Løsningen på problemet bliver, at flere forskellige lotterier kan betragtes som ét, hvis de tilknyttes ét arrangement på højst to dage og med et samlet salg på højst 250.000 kroner.

 

Dagens Gossip