Lundbeck anker EU-Kommissionens gigantbøde

Lundbeck har besluttet sig for at anke den bøde på 700 millioner kroner, som medicinalkoncernen i juni fik af EU-Kommissionen, for ulovligt at forhindre kopimedicin på det europæiske marked.

Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse og mener, at den indeholder flere alvorlige juridiske og faktuelle fejl og på flere punkter krænker Lundbecks ret til at forsvare sig, skriver koncernen i en børsmeddelelse.

»Vi er fortsat rystede over afgørelsen, som indeholder fejl på en række yderst vigtige punkter. Med vores anke ønsker vi at få en grundig juridisk vurdering af sagen,« skriver Mette Carlstedt, Senior Vice President, hos Lundbeck i en børsmeddelelsen.

Anklaget for ulovligt blokering af medicin

EU rejste sidste år sager mod Lundbeck - og en række andre medicinalselskaber - der beskyldes for, at have haft aftaler med kopiproducenter, angiveligt med henblik på at blokere for billigere kopimedicin.

Lundbeck har hele tiden hidtil afvist at have brudt loven og skriver i sin børsmeddelelse i dag, at EU-Kommissionen har misforstået konkurrencereglerne på området.

»Fejlene i Kommissionens afgørelse omfatter en misfortolkning af de i retspraksis fastlagte hovedkriterier for at afgøre, hvorvidt en aftale begrænser potentiel konkurrence, og ignorerer væsentlige fakta i sagen. Afgørelsen indeholder også indlysende fejl vedrørende vurderingen af værdioverdragelse i forbindelse med patentforligsaftaler,« lyder det i børsmeddelelsen, der fortsætter:

»Endvidere drager Kommissionen en juridisk fejlslutning ved at pålægge Lundbeck en bøde til trods for, at denne sag indeholder nye faktuelle og juridiske problemstillinger. Bøden tilsidesætter princippet om juridisk sikkerhed.«

Lundbeck: Ikke mulighed for forsvar

Lundbeck mener derudover, at Kommissionen i forløbet har ændret i sine anklager, uden at give medicinalkoncernen mulighed for at forsvare sig eller blive hørt,

Lundbeck forventer en afgørelse i ankesagen inden for to til tre år. En dom vil kunne ankes til EU-domstolen både af Lundbeck og Kommissionen, og der kan gå op til seks år, før der foreligger en endelig afgørelse i sagen.

Lundbeck er dog - uanset anken - fortsat forpligtet til at betale bøden, hvilket vil ske i 3. kvartal 2013.

 

Dagens Gossip