Lystfiskeri: Nye regler og mange spændende ændringer i Mørrum

Mørrumsåen i syd Sverige, er stadig en af de foretrukne ”danskerfiskevande” i udlandet, både på grund af den korte afstand, kun 170 km fra København, men så sandelig også på grund af muligheden for virkelig storlaks og storhavørred, en mulighed der nok ikke findes meget bedre nogen andre steder, end netop i Mørrumsåen.

Den status, som foretrukken fiskevand, ønsker den nye chef for Krono laxfiske Ola Soderdahl, at fastholde. Ola Soderdahl overtog stillingen, som pladschef da den tidligere og meget afholdte leder Percy Assarsson, desværre døde for et par år siden.

Ola Soderdahl er en visionær mand, mange nye tiltag er indført under hans ledelse, en helt ny og meget flot hjemmeside. www.morrum.com blev åbnet for nyligt og den for Mørrum så kendte zone system ophører fra sæsonstart 2014. Herefter er det tilladt at fiske med både flue og spinner på hele strækket, dog med undtagelse af pool 1, som af historiske grunde er fastholdt som fluefiskernes domæne.

Årsagen til ændringen – som dog kun er et forsøg – er at man derved ønsker at tilgodese alle og ligestille alle fiskemetoder, de nye tiltag håber man så vil gøre at mange flere ønsker at besøge de historiske fiskepladser, ligesom man fra ledelsen klart mener at det at man nu lemper på de skarpe grænser vil give mange flere fisk på land, ikke mindst i blank laks sæsonen som typisk starter sidst i maj måned.

En forudsætning for at dette tiltag bliver en succes er at lyst/sportsfiskernes kender de uskrevne regler og etikker for fiskeriet, man henstiller til at fiskeriet foregår på en måde hvor man konstant flytter sig og ikke står fast på pladserne, Et kast, et skridt, som Ola så kækt siger.

Der er indført nye regler om at man skal genudsætte alle udlejede laks i marts og april måned og i månederne august og september, skal alle hunfisk – både laks og havørred – genudsættes.
Mindstemål på havørred og laks, er nu 50 cm.

Sidst så er der indført fangstbegrænsning, du må nu ”kun” hjemtage en laksefisk pr fiskedag, dog undtaget er regnbueørreder. Du har ret til at fange og genudsætte din fangst, men har du hjemtaget en ørred eller laks må du ikke fortsætte dit fiskeri den fiskedag. Alle fangster – også genudsatte fisk – skal registreres.

Jeg har kontaktet en af de lokale sportsfiskere, Janne Nielson. Janne har fisket i Mørrumsåen i en menneskealder, han har mange rekorder, både indenfor laks og indenfor havørred, mange som kommer ved åen vil kunne kende ham på den hvide kasket.

Janne er overvejende positiv overfor de nye tiltag, han tror at det at man henstiller til glidende fiskeri, gør ventetiden ved de gode fiskepladser mindre, samtidig mener Janne ligesom ledelsen at der med de nye regler vil blive fanget betydeligt flere fisk, nu kan favorit agnen benytte alle steder, hvilket gør at fangsterne vil stige slutter en optimistisk Janne Nielson…

Så nu er det bare at vente på kanonskuddet, og lade sæsonen 2014 gå sin gang, så bliver det spændende når reglerne og sæsonen 2014, skal evalueres og fordele og ulemper vejes op mod hinanden.

Knæk og Bræk i det sydsvenske.

Peter Siedentopp

 

Dagens Gossip