To mænd idømt bøder på 37 millioner: Svindlede med brugte møbler

De to mænd blev fældet efter et større efterforskningssamarbejde mellem politiet og Skat, og i dag faldt dommene ved retten i Kolding.

Den ene af de to hovedmænd blev idømt to et halvt års års ubetinget fængsel og fik en tillægsbøde på 20 millioner kroner, mens den anden blev idømt to års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 17 millioner kroner.

Endvidere blev begge fradømt retten til at stifte eller deltage i ledelsen af selskaber for en periode på fem år.

En af de benyttede stråmænd blev idømt en betinget dom på 40 dages fængsel og fik en tillægsbøde på 300.000 kroner, mens den anden stråmand blev frikendt. Ved strafudmålingen er der taget hensyn til at sagen har ligget stille hos anklagemyndigheden i næsten to år.

Sagen startede i 2007, da medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi og Skats afdeling for Økonomisk kriminalitet i forbindelse med en anden sag fik kendskab til, at nogle kendte kriminelle pludselig optrådte som direktører i en række momsregistrerede selskaber.

En nærmere undersøgelse af disse personer og deres tilhørende selskaber viste, at seks selskaber med adresse forskellige steder i Jylland tilsammen havde fået udbetalt omkring 13 millioner kroner i moms.

Blandt andet som følge af angivet eksport af varer til Thailand og Brasilien. Samtidig kunne man konstatere, at de involverede personer kendte hinanden fra det kriminelle miljø, og at flere af dem kort forinden havde afsonet sammen i fængslet.

De videre undersøgelser afslørede, at de varer, man eksporterede med angivelse af store eksport værdier, i virkeligheden var nogle billige brugte møbler, man erhvervede hos genbrugsbutikker.

En væsentlig del af eksporten blev sendt til selskaber i Thailand, som var ejet af en bror til en thailandsk kvinde bosiddende i Danmark. Kvinden havde på daværende tidspunkt tætte relationer til en af de nu dømte hovedmænd i sagskomplekset.

I august 2007 blev der gennemført ransagning, foreliggende bilag og regnskabsmateriale blev beslaglagt, og de involverede personer blev afhørt og flere blev varetægtsfængslet. De videre undersøgelser bekræftede, at de involverede selskaber blev anvendt til systematisk unddragelse af moms, idet der var angivet fiktive beløb med det formål at få udbetalt negativ moms. De oppustede eksportværdier har alene haft til formål at legimitere de negative momsbeløb for derved at undgå kontrol fra myndighedernes side.

Samlet er der udbetalt 13 millioner kroner, mens udbetalingen af yderligere otte millioner kroner blev stoppet under efterforskningen. I forbindelse med efterforskningen var der forlydender om, at de dømte oprindeligt havde planlagt først at stoppe, når de nåede 100 millioner kroner.

Afdelingsleder Vagn Larsen fra Skatss afdeling for økonomisk kriminalitet i Århus er tilfreds med strafudmålingen.

- I denne sag er vi glade for, at vi ret hurtigt fik stoppet svigskomplekset, og at svindlerne nu har fået deres straf.

Skat intensiverede i 2009 indsatsen mod denne form for momssvig og nedsatte et projekt med det formål at optimere processerne i den generelle udbetalingskontrol.

Desuden blev der i Skats afdeling for Økonomisk kriminalitet fokuseret yderligere på denne svigs-metode, og der blev nedsat et projekt, der har fokus på at udvælge virksomheder, hvor der er mistanke om organiseret svig med negativ moms.

- De generelle erfaringer viser, at personer fra det kriminelle miljø ofte optræder som stråmænd i virksomheder, der begår skatte- og afgiftssvig. Vi har også set en del sager hvor udlændinge har været involveret som stråmænd, herunder sager med formodet misbrug af identitet, siger Vagn Larsen.

 

Dagens Gossip