Magtanvendelse mod børn og unge skal undersøges

Beslutningen om at nedsætte et udvalg kommer efter, at Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn på en række socialpædagogiske opholdssteder og rejst spørgsmål over for over for Social- og Integrationsministeriet om reglerne for magtanvendelse.

Reglerne for magtanvendelse beskriver, i hvilke situationer pædagoger og plejeforældre undtagelsesvist må anvende magt. Men under ombudsmandens tilsynsbesøg kom det blandt andet frem, at visse opholdssteder anmoder de unge om at aflægge urinprøver, hvis der er mistanke om, at de har taget stoffer, og at de unges brug af og adgang til mobiltelefon, computer og internet i visse tilfælde begrænses.

Derfor er nødvendigt med større klarhed på området, mener Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

»Vores synspunkt er, at reglerne er for uklare i forhold til, hvor indgribende de her anvendelser ofte vil være over for anbragte unge. Vores tanke har været, at det er nødvendigt at rejse problemstillingen for centralt hold, og derfor er det meget tilfredsstillende, at der nu nedsættes et magtanvendelsesudvalg,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Det er social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), der har nedsat udvalget, der bliver bredt sammensat med eksperter, praktikere og organisationerne på området. Ifølge ministeren viser historikken, at der er brug for en afklaring af reglerne.

»Vi har desværre set flere eksempler på, at børn og unge anbragt uden for hjemmet oplever deres grænser overskredet og krænket. Reglerne omkring magtanvendelse er netop til for at dæmme op imod sådanne overgreb, men når disse regler er uklare, kan der ske svigt mod børn og unge. Det er derfor vigtigt, at vi med et kompetent udvalg får klarlagt de juridiske og etiske grænser på dette område, så magtanvendelsen aldrig erstatter omsorg og socialpædagogisk bistand,« siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

Formand for Magtanvendelsesudvalget bliver Jens Møller fra Folketingets Ombudsmand. Efter planen skal udvalget udarbejde en betænkning inden udgangen af 2014.

 

Dagens Gossip