Man skyder da ikke sæler

I 1988 og 2002 halverede den særlige virussygdom blandt sæler de dengang betydeligt mindre bestande. Sælerne vendte dog hurtigt tilbage igen efter pesten, og bestanden i Vadehavet er nu oppe på 5.000 spættede sæler, som er det højeste antal siden man begyndte at tælle dem i 1977.

»Før eller siden kommer der en epidemi og slår de fleste af dem ihjel igen. Eller de bliver så mange, at der ikke er mad nok til dem. Det er en politisk beslutning, om sælerne skal dø af sult, epidemier eller jagt. Jeg er fortaler for at tillade jagt på sælerne,« siger Thyge Jensen, der indtil 2009 var museumspædagog på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor han deltog i sæltællingerne og formidlede viden om Vadehavets dyr.

Den spættede sæl er den danske folkesæl, som er udbredt i alle vores farvande. Hvis man har set sæler ligge og sole sig på stranden, vil det sandsynligvis dreje sig om spættede sæler. Man kan som strandgæst komme meget tæt på sælerne, fordi de er ikke bange for nogen. Sæler har ingen naturlige fjender i Danmark, selvom havørnene er begyndt at tage lidt flere af ungerne. Og vi mennesker har pålagt os selv kun at skyde sælerne, når de generer fiskeriet.

»Hovedproblemet ved at indføre jagt på sæler i Danmark er forstyrrelsesproblematikken. Bestandene er ikke vant til at blive jaget, og vi ved ikke rigtigt, hvordan de vil reagere,« siger vildtbiolog Tommy Asferg ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Følg med, når Dagens.dk skriver om jagt - Klik her og bliv ven med os på Facebook

Fiskere kan få særlig tilladelse af Naturstyrelsen til »regulering«, så de må skyde sæler der i længere tid truer fiskeriet. De store trawlere har ingen problemer med sæler, så det er det kystnære og mere naturskånsomme fiskeri med bundgarn og ruser, der generes af sælerne. De senere år er kun givet 15-20 tilladelser til sælregulering, og dyrene bliver skudt ude på vandet. Ikke på bankerne hvor de yngler og slapper af.

»Selvom man drev jagt uden at skade bestanden, kunne det blive sværere for almindelige mennesker at få en sæl at se. Det er en politisk beslutning og ligger uden for biologien at tage stilling til«, siger Tommy Asferg.

Gråsælen er på EUs såkaldte »Bilag4«liste over dyrearter, som skal beskyttes. Gråsælen kan Danmark ikke bare beslutte at drive jagt på, og den må ikke reguleres, selvom den i stigende grad generer fiskeriet i Østersøen. Den spættede sæl har en særlig status i Vadehavet, hvor Danmark har indgået en aftale med Tyskland og Holland om ikke at jage sælerne. I Østersøen er der aftaler med nabolande til den anden side, men i resten af landet er det principielt en ren dansk beslutning at tillade jagt på den spættede sæl. Før der eventuelt kan drives jagt på sæler i Danmark, vil spørgsmålet med sikkerhed blive sendt en tur i Vildtforvaltningsrådet, som har repræsentanter for jordbesidderme, jægerne, naturfredningen og andre med interesse i vildtet.

»Jeg vil ikke tage stilling til sæljagt uden først at diskutere det i rådet. hvor vi har den store fordel at kunne holde fagligheden høj, selvom vi har forskellige holdninger. Men rent principielt: Hvis grundlaget for en beslutning har ændret sig, er det rimeligt at tage det op igen. Naturen er dynamisk og det skal vildtforvaltningen også være,« siger godsejer Anders Danneskiold Lassen, der er formand for rådet.

Tidligere var sæler et attraktivt bytte og Hundested er for eksempel opkaldt efter sælhunderevet, hvor kongen kom og gik på jagt. I dag skal danske jægere kun til Norge eller Sverige for at kunne skyde sæler, men Jægerforbundet er klar, hvis sæljagten går ind.

»Grundlæggende ønsker vi at udnytte de ressourcer, der er i naturen, og sælerne er en af vores naturlige ressourcer. Men vi er bevidste om, at der ikke har været sæljagt i Danmark i mange år, så det kræver noget uddannelse af jægerne,« siger Claus Lind Christensen, formand for Jægerforbundet.

Helt indtil 1976 var det tilladt at jage spættede sæler i Danmark i en kort jagtsæson, og på Fanø er der stadig sæljægere, som har skudt sæler. De har også spist kødet og kogt tran af dem.

»Det ligger i jagtens natur, at man skyder dyrene for at tage dem med hjem og spise. Vi skyder ikke ting for at lade dem ligge og rådne i skovbunden,« siger biolog i Naturstyrelsen Hans Erik Svart.

 

Dagens Gossip