Mange ledige afviser job til 110 kroner i timen

Det viser en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget for Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda, blandt 262 dagpengemodtagere og 72 kontanthjælpsmodtagere. Her angiver blot hver tredje dagpengemodtager og hver anden jobklare kontanthjælpsmodtager, at de vil takke ja, hvis de bliver tilbudt et arbejde, hvor lønnen ligger på 110 kroner i timen.

Det kommer ikke bag på Lone Lykke Marker, der er arbejdsmarkedschef i Lejre.

»Nogle nyledige undlader at søge job til omkring 110 kroner i timen, fordi de hellere vil afvente svar på andre ansøgninger. Og de fleste af de nyledige får også hurtigt job igen. Men vi oplever også langtidsledige, der ikke tager job til omkring 110 kroner i timen. De har simpelthen ikke råd til at sige ja, fordi de muligvis vil miste penge på det. Vi prøver så at finde motivationsfaktorer, for eksempel ved at fortælle dem, at når de først har et job, er det ofte springbræt til en højere løn,« forklarer hun til Agenda.

38 procent af de adspurgte dagpengemodtagere svarer direkte nej på spørgsmålet om, hvorvidt de vil tage et job til 110 kroner i timen, men 27 procent er i tvivl. Blandt kontanthjælpsmodtagerne er villigheden dog højre, her svarer kun 17 procent nej til at lade sig ansætte til en timeløn på 110 kroner.

Det skyldes i høj grad et økonomisk incitament, da kontanthjælpsmodtageres ydelser er lavere, forklarer Lone Lykke Marker.

Torben Tranæs, der er forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed mener, mener også, at det i høj grad er et spørgsmål om økonomisk incitament, hvorvidt en ledig siger ja til et job eller ej.

»Hvis man satte dagpengene ned, eller spurgte om de ledige ville tage et job til for eksempel 130 kroner i timen, ville villigheden til at tage arbejdet forventeligt stige,« siger han og uddyber:

»Hvis du tager et job til 110 kroner i timen, så får du som regel lidt mere, end du ville få på dagpenge. Men det er ikke ret meget mere, så økonomisk er det nogenlunde det samme, om du tager jobbet eller ej. Og til gengæld mister du fritid og får måske andre udgifter.«

Torben Tranæs understreger dog samtidig, at de ledige også kigger på andet end beløbet på lønsedlen, når de takker ja til et job. Derfor er nogle ledige også villige til at arbejde for omtrent det samme beløb, som de kan få i dagpenge.

»De kan se det som en investering i fremtiden, hvor de forhåbentligt kan stige i løn eller bruge det som springbræt til bedre betalte job, og så er der også nogen, der bare trives, når de har kollegaer og noget at tage sig til,« siger han til Agenda.

 

Dagens Gossip