Mange mestre finder for besværligt at have lærlinge

De danske håndværkere har mange grunde til ikke at ansætte en lærling, og der er rigtig mange, der bruger en af de ovenstående årsager til helt at holde fingrene fra håndværkerspirerne på de danske erhvervsskoler.

53 procent af de små og mellemstore håndværkervirksomheder svarer i en stor undersøgelse foretaget af Håndværksrådet, at de ansætte lærlinge, mens resten ikke gør det. 36 procent af virksomhederne begrunder deres fravalg med, at der simpelthen ikke er nok arbejde.

»Det er ikke uvilje eller noget som helst andet. Men det handler rigtig meget om, at der ikke er nok at lave, og så binder man ikke an med en lærling,« siger Heike Hoffmann, der er chefkonsulent Håndværksrådet og har stået bag undersøgelsen.

19 procent af de lærlinge-afvisende håndværkere begrunder deres modvilje med, at det er for besværligt rent administrativt, især hvis de har haft en lærling, der har afbrudt sin uddannelsesaftale, eller hvis de har været nødt til at opsige en lærling.

Og så er der en stor gruppe på 31 procent, der angiver »Andre årsager« som grunden til, at de ikke tager lærlinge ind.

»Der er rigtig mange, der svarer, at de har haft dårlige oplevelser med lærlinge, der ikke er motiverede og som regner med, at de kan have 20 procent fravær, ligesom deres venner har i gymnasiet. De siger, at lærlingene er umotiverede, de gider ikke faget, de interesserer sig ikke for det og er der sådan set bare, fordi de skulle lave et eller andet,« fortæller Heike Hoffmann.

Det vidner et svar fra et medlem af Dansk Håndværk om:

»Grunden til, at vi i dag ikke uddanner elever, skyldes den ekstremt dårlige oplevelse, som vi havde med vor sidste elev. Det er efter min mening for dyrt, besværligt og tidskrævende at opsige en elevkontrakt, til trods for at der til eleven i mit tilfælde er udstedt syv skriftlige advarsler og et utal af mundtlige.«

Håndværksrådet har i undersøgelsen »Hvordan skaber vi flere lærepladser?« spurgt 8.221 små og mellemstore virksomheder. 2.886 har svaret.

 

Dagens Gossip