Mere rolig vintertrafik i Aarhus-området

Trafikken i Østjyllands Politikreds er blevet afviklet uden de store problemer.

Det oplyser vagtchef Jens Fonseca her til morgen.

- Selv om det sner, så bliver trafikken, på nuværende tidspunkt, afviklet stille og roligt. Vi har indtil nu kun haft en havareret bil på E-45, Gudenådalen, i det sydgående spor.

Længere mod vest har sne og blæst generet trafikken i blandt andet området fra Thisted ned over Mors til Viborg.

I det hele taget er det gode råd i dag, at blive hjemme hvis ikke man har et vigtigt ærinde.

Det skal ikke dramatiseres, men vurdér forholdene hos dig nøje før du kører ud.