Metrodirektør: Stop for natarbejde kan koste over en halv milliard

I sidste uge måtte alt natarbejde på Cityringen stoppes på to byggepladser på baggrund af naboklager. Natur- og Miljøklagenævnet slog fast, at det har opsættende virkning, hvis der klages over kommunens tilladelse til natarbejde syv steder i København. Indtil nævnet har afgjort klagesagerne, må der derfor ikke arbejdes efter klokken 18.

»Det er klart, at det er en meget vanskelig og risikofyldt situation, som Cityringen nu står i. Den slags forsinkelser, som vi nu ser frem til, kan udløse nogle meget store regninger ud over det forhold, at man risikerer at blive senere færdig,« siger han og opfordrer til, at man i klagenævnet også tager hensyn til projektet, og ikke kun til naboerne.

Som det ser ud nu, forventes det, at der vil være et halvt års sagsbehandlingstid i Natur- og Miljøklagenævnet, og imens vil arbejdet på de involverede byggepladser lige stille i nattetimerne.

»Vi har tidligere estimeret, at hvis vi blev et år forsinket ville det koste mellem 1,2 og 1,5 milliard kroner. Hvis vi er et halvt år forsinket på grund af en sagsbehandlingstid i Natur- og Miljøklagenævnet, er det nok i størrelsesordenen halvdelen af det,« siger direktøren.

Regningen vokser på grund af den tætte sammenhæng mellem de forskellige byggepladser i metrobyggeriet. Forsinkes man ét sted, forsinker man alle byggepladserne, siger Henrik Plougmann Olsen til Berlingske.

Fristen for at klage over generne ved byggeriet udløber mandag, og indtil da ved Metroselskabet ikke, hvor mange klager, der er tale om, og dermed heller ikke, hvor store konsekvenserne ender med at blive.

»Hvis man bare tager det halve års sagsbehandlingstid, kan vi forhåbentlig holde forsinkelsen til et halvt år, men det er klart, at når afgørelsen så kommer, kan den betyde, at der er nogle af de ting, vi har forudsat at gøre, som vi ikke må gøre, og det kan skabe yderligere forsinkelser,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Det gælder blandt andet muligheden for at arbejde i døgndrift ved for eksempel Marmorkirken. Hvis det bliver underkendt, vil det have stor betydning for hele projektets planlægning, mener direktøren.

Han ærgrer sig over, at de rammer, som Metroselskabet regnede med ved projektets start, ikke holder, og at Teknik- og Miljøforvaltningen »havde en forkert juridisk vurdering af, at klagerne ikke havde opsættende virkning«.

Indtil klagefristen udløber, kan selskabet ikke i øjeblikket gøre mere for at undgå yderligere forsinkelser eller ekstra regninger. Metroselskabet har nu indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at orientere selskabets bestyrelse om konsekvenserne af forsinkelserne.

 

Dagens Gossip