Metroerstatningssager sættes i bero

»Da det indtil videre ikke er muligt for CMT (entreprenøren, red.) at arbejde med udvidet arbejdstid, sættes udbetalingen af erstatningen i bero, indtil Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse i sagen«, skriver Metroselskabet og tilføjer, at der vil blive udbetalt erstatning for den periode med udvidet arbejde, som blev gennemført i juli.

Tidligere på sommeren traf ekspropriationskommissionen en principbeslutning om, at beboere, der udsættes for støjniveauer på over 55 decibel om natten eller 60 decibel om aftenen, er berettiget til en form for erstatning.

Metroselskabet regnede sig derefter frem til, at mellem 2.000 og 2.500 husstande er berettiget til i alt cirka 70 millioner kroner som kompensation for de udvidede byggegener.

Flere hundrede naboer har allerede fået breve om erstatningsudmålingen, men processen blev i den forløbne uge kortsluttet, da Natur- og Miljøklagenævnet underkendte Københavns Kommune og midlertidig stoppede døgnarbejdet ved Marmorkirken.

Det udvidede byggearbejde er siden også stoppet i Øster Søgade som følge af naboklager, der har såkaldt opsættende virkning i tråd med miljøbeskyttelsesloven.

 

Dagens Gossip