Metroselskabet beskyldes for at pynte på støjen i erstatningssag

Erstatningsniveauet svinger fra nul kroner til en husstand, der får byggestøj på 55 til 60 decibel (dB) om aftenen, til 20.000 kroner om måneden til en husstand med over fire værelser, der i døgndrift får et støjniveau på over 65 dB.

Kompensationer, som Metroselskabet skal betale.

Selskabet indsendte mandag imidlertid helt nye støjkort til kommissionen, der ser ud til at minimere antallet af erstatningsberettigede beboere, skriver Politiken.

»De nye støjkort trækker fuldstændig tæppet væk under kommissionens afgørelse. Støjniveauet omkring byggepladserne vil på papiret blive meget lavere. Det er i Metroselskabets interesse, fordi det støjniveau, som de beregner kompensationen ud fra, bliver nedbragt markant,« siger Søren Sandahl, talsmand for Metromonitor, der repræsenterer hundredvis af naboer ved Nørrebroparken.

Metroselskabet ændrer konkret sin opgørelse over støjbelastningen fra at have fokus på døgnets mest støjbelastede tidspunkt, hvilket er i tråd med miljømyndighedernes praksis, til en opgørelse, der fokuserer på gennemsnitlig støj over en længere periode.

Miljømyndighederne holder fast i sin egen metode:

»Teknik- og miljøforvaltningen står ved den metode, vi har brugt i forbindelse med støjudregningerne, og vi mener, at vores tilgang er i tråd med Miljøstyrelsens retningslinjer,« skriver udviklingsdirektør Jens Elmelund til Politiken.

En støjekspert kalder Metroselskabets metode misvisende:

»Vi oplever jo som mennesker ikke den gennemsnitlige støj, men den faktiske støj, vi bliver udsat for i øjeblikket. Så at bruge gennemsnit over længere perioder som udtryk for, hvilken støj man bliver påvirket af, virker ikke hensigtsmæssigt. Dette gælder især, når det drejer sig om nattesøvn, hvor man jo kan blive vækket af kortvarig kraftig støj, selv om snittet over længere tid er lavere,« siger Christian Sejer Pedersen, lektor i akustik ved Aalborg Universitet.

Politiken har bedt kommissionens formand, Helle S. Andersen, svare på, hvilken model der vil blive anvendt, når Metroselskabet skal afgøre, hvem der har krav på erstatning. Hun ønsker ifølge avisen ikke at kommentere sagen, og henviser til afgørelsen, hvor der står, at kommissionen »har lagt de af Metroselskabet fremlagte tekniske og faktuelle oplysninger til grund, idet kommissionen forudsætter, at dette er retvisende og anvendelige i den konkrete situation«.

Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, afviser kritikken:

»Kommissionen er blevet præsenteret for begge modeller. Det ene er et øjebliksbillede, der tager udgangspunkt i det højeste støjniveau på det pågældende tidspunkt. Det andet er udtryk for, at beboerne skal kompenseres for den samlede belastning for hele perioden. Når støjkilden flyttes rundt, er der forskellig støj på forskellige tidspunkter,« siger han til Politiken.

 

Dagens Gossip