Metroselskabet får ny sag på halsen

Metroselskabet er i fuld gang med at nedbryde beton i området, og efter et tilsyn fra forvaltningen 11. juni fik selskabet en indskærpelse for manglende støjafskærmning. I de følgende dage blev der i to tilfælde konstateret overskridelser af de gældende støjgrænser, så lydniveauet lå fem decibel over grænsen.

Det er på den baggrund, at Frederiksberg Kommune har valgt at politianmelde Metroselskabet i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

»Når der på trods af løbende påtaler sker tre overtrædelser på to uger på en enkelt byggeplads, er det ikke acceptabelt. Derfor har vi ingen anden mulighed end at politianmelde selskabet,« siger formand for By- og Miljøudvalget, Jan E. Jørgensen (V).

»Fem decibel lyder måske ikke af meget, men det er en overskridelse, der i den grad er til at høre for naboerne. Fem decibel svarer næsten til en fordobling af støjen, så der er tale om en stor overskridelse,« tilføjer Venstre-manden.

Metroselskabet bekræfter, at der er en politianmeldelse på vej.

»Det er vi selvfølgelig meget ærgerlige over. Vi har arbejdet på Frederiksberg i omkring et år, og der har i den periode kun været ganske få overskridelser. Nu er vi gået i gang med en ny aktivitet, nemlig kapning af pæletoppe. Det har så resulteret i nogle overskridelser, hvilket vi naturligvis beklager,« forklarer Margot Brabrand, som er miljø- og myndighedschef i Metroselskabet.

Hun understreger, at man derfor har indskærpet over for selskabets entreprenør, at støjgrænserne skal overholdes, og at arbejdet skal foregå efter dispensation.

»Samtidig har vi helt konkret sørget for at indsætte ekstra støjdæmpning på byggepladsen, så lignende hændelser kan undgås i fremtiden,« siger Margot Brabrand.

Det er ikke første gang, at det kommunalt og statsligt ejede selskab er blevet politianmeldt. I fjor kom det således frem, at Københavns Kommune havde politianmeldt Metroselskabet for at overskride de tilladte støjgrænser efter at have modtaget talrige klager fra naboer til det omfattende metrobyggeri. Flere har klaget over højt blodtryk, hovedpine og stress som følge af byggeriet.

Onsdag gav Københavns Borgerrepræsentation formelt Metroselskabet lov til at arbejde sent om aftenen og om natten til gene for tusindvis af borgere.

Nattearbejdet er nu tilladt på byggepladserne ved Marmorkirken og på tunnelarbejdspladsen ved Øster Søgade. Desuden er arbejdstiden blevet forlænget med fire timer på de øvrige byggepladser, så der kan arbejdes helt frem til klokken 22 ved Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand.

Metroselskabet har søgt om at udvide arbejdstiden for at undgå en et til halvandet år lang forsinkelse og ekstraregning på 1,7 milliarder kroner.

 

Dagens Gossip